Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group: Komplettering till Bokslutskommuniké 2010

16:39 / 3 February 2011 Moment Group Press release

2E Group's utdelningspolicy är att dela ut 50% av innevarande års vinst efter skatt.

I enlighet med policyn är styrelsens utdelningsförslag till årsstämman 0,38 kr/aktie (0,55) vilket totalt innebär en utdelning på 5,5 MSEK. Beslut om utdelning fattas vid stämman den 3 maj i Göteborg.


För ytterligare information: Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO telefon 0709-77 45 25 alt. e-mail tomas.gustafsson@2egroup.se (tomas.gustafsson@2egroup.se)

2E Group , en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.