Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, rekryterar ny CFO.

08:51 / 15 February 2011 Moment Group Press release

Den 9 maj tillträder Hélène Gustavii tjänsten som koncernens CFO. Susanne Nilsson som innehar positionen idag kommer att fokusera helt på sitt VD-skap för 2Entertain AB.2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, kompletterar nu ledningen med en CFO med placering i Falkenberg och Göteborg. Hélène Gustavii, 42, kommer närmst från hälso- och sjukvårdskoncernen Capio och en befattning på moderbolaget som Vice President Finance & Internal Control. Hélène har tidigare en bakgrund som Auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Göteborg.

- Väldigt kul att Hélène valt att anta rollen som CFO för 2E Group, hennes bakgrund och personlighet stämmer väldigt väl med gruppens verksamhet och jag är övertygad om att Hélène snabbt kommer att bidra på många områden. I och med rekryteringen av Hélène är koncernledningen fulltalig vilket stärker vårt fokus på verksamhetsutveckling ytterligare, säger Tomas Gustafsson Koncernchef/VD 2E Group.

- Det känns fantastiskt roligt att få ansluta till ett så spännande företag med fortsatt stor potential. Jag är imponerad av det affärstänk som finns i bolaget i kombination med en kreativ och initiativrik organisation. Koncernen är inne i en expansiv fas och jag ser mycket fram emot att bygga vidare på affärsnära beslutsstöd och finansiella processer, säger Hélène Gustavii.

2E Group, listat på First North sedan 2006, omsatte 2010 729 MKR och redovisade ett rörelseresultat f. goodwill på 25,5 MSEK.

I koncernledningen ingår sedan tidigare Tomas Gustafsson, Koncernchef/VD, Åsa Hovemyr, Informationschef, Benny Karlsson Chef Affärsutveckling, Susanne Nilsson, VD 2Entertain, Niclas Linnér, VD Hansen Event & Conference samt Eva Persson, VD Wallmans Nöjen.


För mer information kontakta: Tomas Gustafsson, Koncernchef/VD 2E Group, telefon 0709-77 45 25 alt e-mail tomas.gustafsson@2egroup.se (tomas.gustafsson@2egroup.se) Pressbilder för fri publicering: Kontakta Informationschef Åsa Hovemyr på asa.hovemyr@2egroup.se (asa.hovemyr@2egroup.se) alt 0738-000 328 alt. se www.2egroup.se

2E Group , en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF