Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Förslag till ny styrelseledamot i 2E Group AB (publ)

05:58 / 22 March 2011 Moment Group Press release

Nomineringskommittén för 2E Group bestående av Janne Andersson (2Entertain AB), Bo Wallblom (Lesley Invest AB), Emil Ahlberg (PSG Capital) och Jimmy Bengtsson (Skandia Liv) vilka representerar 31,9 % av aktierna och rösterna i 2E Group, har förklarat sig komma att föreslå årsstämman ledamoten Mats Wedin till nyval. Se presentation nedan.

Robert Mesterton, ordförande, Anders Lettström, Helena Skåntorp, Håkan Sträng och Hans Wallman föreslås till omval. Anders Kinntorph har meddelat att han inte ställer upp till omval.

Presentation Mats Wedin: Mats Wedin är född 1951 och uppvuxen i Trollhättan. Efter avslutade studier vid Handelshögskolan i Göteborg började Mats 1973 på Volvo Personvagnar. Under tiden fram till 1980 omfattade karriären ett antal befattningar inom IT, produktionsstyrning och logistik och mellan 1981 och 1988 arbetade Mats i flera chefsposter inom marknadsföringsdivisionen och var under de sista Volvoåren ansvarig för Volvo Personvagnars globala marknadsföring.

1987 rekryterades Mats till posten som VD för nöjesparken Liseberg och blev koncernchef för Lisebergskoncernen 1994. Mats avgick med pension den 1 februari 2011 i samband med sin 60 årsdag. Lisebergskoncernen omfattar nöjespark, restauranger, hotell, camping, teater och konsertverksamhet. Koncernen omsatte 2010 drygt 900 Mkr och hade 3,2 miljoner gäster.

Under de 23 år som Lisebergschef har Mats haft i ett antal styrelseuppdrag. Däribland Vallentin & Byhr reklambyrå, Åre (numera Skistar), MTV-TV produktion, Göteborg & Co och Astrid Lindgrens Värld. Mats har också i tiotalet år suttit i styrelsen för IAAPA (nöjesparkernas globala branschorganisation) och varit dess ordförande. För närvarande är Mats ordförande i Svenska Nöjesparksföreningen och IAAPA Europe.


För mer information kontakta: Nomineringskommitténs ordförande Jan Andersson på 0705-517 030 alt. janne.andersson@2entertain.com Fria pressbilder: www.2egroup.se

2E Group är en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.