Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Hansen Event & Conference: Svenska företag satsar mer på konferens och event under 2011.

10:31 / 11 April 2011 Moment Group Press release

Över 200 VD:ar, marknadschefer samt event- och konferensansvariga har deltagit i en undersökning kring satsningar på konferens och event. Undersökningen visar att hela 34 procent av de tillfrågade ökar sin budget för konferens och event under 2011, varav 5 procent ökar med hela 40 procent eller mer.

Det är Hansen Event & Conference, som ingår i 2E Group AB (publ) tillsammans med 2Entertain och Wallmans Nöjen, som har genomfört den årliga undersökningen, kallad Eventbarometern. Hansen genomför ca 400 antal events och konferenser årligen.

- Vi ser en positiv trend inom branschen att satsa på större events och undersökningens resultat stärker detta. De flesta företag inser vikten av att möta såväl sina medarbetare som kunder i lyckade events, säger Niclas Linnér, VD på Hansen Event & Conference.

Att man inser vikten av välarrangerade event syns också i undersökningen där en klar majoritet av de tillfrågade anger affärsnytta, ökad kunskap samt inspiration och motivation som de viktigaste anledningarna till att anordna konferenser och events. Alla oerhört viktiga delar för att driva ett framgångsrikt företag.

Få mäter dock effekten av eventet eller konferensen, hela 21 procent mäter aldrig och 37 procent mäter endast ett fåtal. Att så få företag mäter effekterna förvånar inte Niclas: - Vi ser i undersökningen att få företag prioriterar att mäta och följa upp resultatet av ett möte, vilket är synd. Utvärdering och uppföljning är viktigt för att företaget verkligen ska kunna använda eventet eller konferensen maximalt och därmed kunna vässa sin kompetens utifrån slutsatserna och nå framgång. För att underlätta för företagen har vi på Hansen därför utvecklat olika verktyg för just mätning av effekt samt utvärdering.

När det kommer till hur viktig miljöaspekten är vad gäller resor, miljötänk kring aktiviteter och produkter svarar endast 4 procent att det är avgörande vid bokning av konferens och events. Hälften tycker att det är ganska viktigt.

63 procent föredrar konferens med övernattning framför konferens över dagen. 52 procent är villig att dela hotellrum med en kollega 68 procent kan tänka sig konferens utan alkohol 32 procent vill kunna ta ett glas eller två.

Undersökningen är genomförd av Hansen Event & Conference, som ingår i 2E Group koncernen, som en webbenkät i samarbete med undersökningsföretaget Quicksearch, bland ca 200 slumpmässigt utvalda respondenter.


För mer information kontakta: Niclas Linnér, VD Hansen Event & Conference, mobil 0733-465 757, e-mail niclas.linner@hansen.se (niclas.linner@hansen.se) Alt. Benny Karlsson, Chef Affärsutveckling 2E Group, mobil 0701-80 90 98, e-mail benny.karlsson@2egroup.se

2E Group, en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.2E Group