Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från årsstämman 2011

09:47 / 3 May 2011 Moment Group Press release

2011-05-02 hölls ordinarie årsstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 2E Group AB (publ) och där beslutades i sammandrag följande:

· av bolagets fria egna kapital utdelas 0,38 kr per aktie motsvarande 5,5 MSEK till aktieägarna och 144,8 MSEK balanseras i ny räkning  · omval av styrelseledamöterna, Anders Lettström, Håkan Sträng, Helena Skåntorp, Hans Wallman och Robert Mesterton och nyval av styrelseledamot Mats Wedin · antagande av ny bolagsordning med förenklat kallelseförfarande · nomineringskommitté till styrelsen sammankallas av styrelsens ordförande i samråd med tre till fem företrädare från bolagets ägare · arvode till styrelsen uppgår till 600000 kr det kommande året


För ytterligare information kontakta: Tomas Gustafsson, Koncernchef & CEO 2E Group AB (publ) tfn 0709-77 45 25 alt tomas.gustafsson@2egroup.se

2E Group , en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 14 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5 miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser