Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Styrelseledamot avgår i 2E Group.

21:27 / 23 May 2011 Moment Group Press release

Styrelseledamoten Anders Lettström har på egen begäran, av personliga skäl, valt att avgå ur styrelserna för 2E Group AB (publ), listat på First North, samt Oscarsteatern AB's styrelse där han även var styrelseordförande. Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO 2E Group, blir ny styrelseordförande i Oscarsteatern AB.

2E Group tackar Anders Lettström för hans åtta år som styrelseledamot i 2E Group för hans engagemang och bidrag och beklagar den situationen han hamnat i.

Styrelsen i 2E Group skall enligt bolagsordningen innehålla minst tre, max åtta, ordinarie styrelseledamöter. Efter att Anders Lettström avgått består styrelsen av fem ordinarie styrelseledamöter.

Val av eventuell ytterligare ordinarie styrelseledamot kommer att hållas vid nästkommande ordinarie årsstämma.


För ytterligare information kontakta: Robert Mesterton, styrelseordförande 2E Group, 0708-22 58 01 alt. Tomas Gustafsson Koncernchef/CEO 2E Group 0709-77 45 25 alt. tomas.gustafsson@2egroup.se (tomas.gustafsson@2egroup.se)

2E Group, en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 14 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5 miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.