Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group tillsätter ny styrelseordförande

07:47 / 30 August 2011 Moment Group Press release

Robert Mesterton har idag på egen begäran, av personliga skäl, valt att avgå som styrelseordförande i 2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, och utträder därmed samtidigt ur styrelsen.

Ny styrelseordförande blir nuvarande styrelseledamot Håkan Sträng, VD IHM Business School, som valdes in i styrelsen vid årsstämman 2010.


För mer information kontakta: Robert Mesterton, 0708 22 58 01, robert@mesterton.se (robert@mesterton.se) Håkan Sträng, 0708 68 26 21, hakan.strang@ihm.se (hakan.strang@ihm.se)

2E Group, en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 14 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser

Show as PDF