Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Groups VD och koncernchef avgår

08:45 / 26 January 2012 Moment Group Press release

Tomas Gustafsson, VD och koncernchef för 2E Group, väljer att lämna företaget på egen begäran. Rekryteringen av en efterträdare har inletts.

"Under två intensiva år har Tomas skapat en organisation och struktur som vi alla tror leder till en fortsatt god utveckling för 2E Group. Tyvärr väljer nu Tomas att lämna bolaget vilket vi beklagar, men vi är övertygade om att den plattform som nu är lagd kommer att leda till att bolaget stärker sin position som Nordens ledande upplevelsekoncern, säger styrelsens ordförande Håkan Sträng."

"Det har varit en otroligt spännande tid, men jag väljer ändå att acceptera ett erbjudande som innebär fler styrelseengagemang i andra bolag. Dessa uppdrag går tyvärr inte att kombinera med min nuvarande tjänst inom 2E Group och därför väljer jag att lämna koncernen, säger Tomas Gustafsson."

Styrelsen har inlett rekryteringen av Tomas Gustafssons efterträdare och samtidigt utsett koncernens CFO Hélène Gustavii till tf VD och koncernchef.

Hélène Gustavii tillträder denna befattning den 3 februari då Tomas Gustafsson lämnar bolaget.

För mer information kontakta:

Håkan Sträng, Styrelseordförande 2E Group, 0708 68 26 21,

Denna information är sådan som 2E Group ska offentliggöra enligt lag. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari ca kl. 08.45.


2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 14 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2e-groups-vd-och-koncernchef-avgar,c9211771

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2070027&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF