Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group visar stark omsättningstillväxt!

16:07 / 24 October 2012 Moment Group Press release

2E Group Delårsrapport för 1 januari - 30 september 2012 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges)

Juli - september 2012 Nettoomsättning:    207,3 (139,2) Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA):  -9,3 (-4,9) Rörelsemarginal:   -5,5% (-4,9%) Resultat per aktie:  -0,67 kr (-0,48 kr)

Januari - september 2012 Nettoomsättning:    614,2 (509,6) Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA):  -16,6 (-26,6) Rörelsemarginal:   -3,7% (-6,4%) Resultat per aktie:  -1,42 kr (-1,31 kr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012                                                   * 2Entertain tecknade ett förlängt 2- års (tvåårsavtal) avtal med Color Line * Hansen genomförde i augusti ett megaevent för Oriflame med 5000 gäster * I augusti såldes den hundra tusende biljetten på SHOWTIC.se - 2E Groups egen e-handelssajt * 2Entertain tecknade ett 5-årsavtal (femårsavtal) för familjeförställningar med KÅMA nöje

VD-kommentar

Kvartalet visar fortsatt stark omsättningstillväxt. Den ackumulerade resultatförstärkningen för årets första nio månader landar på 10 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots att det tredje kvartalet blev sämre än motsvarande period föregående år. Samtliga verksamhetsområden har stärkt sina resultat under årets första nio månader och störst ökning uppvisar 2Entertain och Hansen.

I en säsongsmässigt så varierande verksamhet ligger utmaningen i att sätta rätt produktioner på marknaden och nå fram i marknadskommunikationen i kombination med att skapa rätt kostnadsstruktur. Starkt prioriterat är nu att skapa en mer slimmad organisation med decentraliserat ansvar som samtidigt tar till vara synergierna mellan bolagen.

2Entertain inledde 2012 med starka produktioner och god beläggning vilket gjorde att spelsäsongen kunde förlängas en bit in i maj, men tredje kvartalet blev svagt. Under förra året var läget ett helt annat med flera olönsamma produktioner som lades ner tidigare än beräknat på vårkanten. Sommarsäsongen i år har varit svagare för 2Entertain men ska jämföras med en stark sommar i fjol.

Hansen fortsätter sin fina resultatutveckling och arbetar målinriktat mot en starkare positionering på en fragmenterad marknad.

För Wallmans ser vi att den avmattning i marknaden, som visade sig under senhösten 2011, stabiliserades till första kvartalet 2012, men vek ner något igen under andra kvartalet för Wallmans enheter i Stockholm. Samtidigt visar enheterna i Köpenhamn och Oslo en starkare utveckling än tidigare år. Under sommarmånaderna har de flesta av Wallmans enheter hållit stängt och vi står nu inför den stora högsäsongen under fjärde kvartalet. Det stora säsongsberoendet inom Wallmans innebär naturligtvis både en stor möjlighet och en risk. Ambitionen är därför att hitta ytterligare affärer under lågsäsongerna och därmed skapa ett jämnare kassaflöde.

E-handelssatsningen SHOWTIC.se fortsätter sin utvecklingsresa och vi har nu sålt över 100 000 biljetter från denna plattform. Intresset från externa aktörer växer och genererar successivt ett ökat utbud och innehåll för våra gäster på denna nöjesportal. Digital marknadsföring har tveklöst blivit allt viktigare i en hårdnande konkurrens och andelen bokningar via nätet ökar för varje säsong. SHOWTIC.se är också ett värdefullt verktyg i dialogen med våra gäster och för förståelsen för vad de efterfrågar.

Nu fortsätter vi in i årets sista viktiga kvartal med fullt fokus på beläggningsstatistik och marknadsinsatser.

För ytterligare information:

Hélène Gustavii, CFO och TF Koncernchef/CEO Telefon 0705-094501 alt. e-mail

www.2egroup.se

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2e-group-visar-stark-omsattningstillvaxt-,c9324003

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/243/9324003/58866.pdf

Show as PDF