Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain tecknar avtal om familjeföreställningar

11:30 / 1 October 2012 Moment Group Press release

Ett femårigt avtal mellan 2Entertain och KÅMA Nöje har precis signerats och innebär ett samarbete när det gäller familjeföreställningar. Uppsättningarna kommer att spelas på Intiman i Stockholm och på Lisebergsteatern i Göteborg.

-         Fem-årsavtalet avseende barn- och familjeföreställningar med KÅMA Nöje innebär att 2Entertain befäster ett redan långvarigt samarbete med en av marknadens bästa aktörer inom barnteater. Ett femårigt avtal ger oss goda möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt producera och spela samma familjeföreställningar först på Intiman och sedan på Lisebergsteatern eller vice versa, säger Susanne Nilsson, VD 2Entertain.

2Entertain arbetar aktivt för att den yngre generationen ska få uppleva levande underhållning och samarbetet med KÅMA Nöje på såväl Stockholms- som Göteborgsmarknaden kommer både att öka utbudet av föreställningar och bidra till att öka beläggningen på de båda arenorna.

-         Samarbetet kommer att ge oss både konstnärliga och verksamhetsmässiga utvecklings-möjligheter att det hjälper oss att ytterligare befästa parternas position inom barnteatersegmentet och det ser vi som positivt, säger Janne Andersson, producent 2Entertain.

-         Det känns som en fantastisk utmaning och en bra möjlighet att få producera både på Lisebergsteatern och Intiman under så lång tid som fem år, säger Kålle Gunnarsson, producent på KÅMA Nöje.

Avtalet löper till och med september 2017.

För mer information och intervju kontakta: Susanne Nilsson, VD 2Entertain 0708-188 840 alt.  (Janne) Janne Andersson, Producent 2Entertain, 0705-517 030,

Besök även: www.2entertain.com och www.2egroup.se

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2entertain-tecknar-avtal-om-familjeforestallningar,c9311799

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/243/9311799/49939.pdf

Show as PDF