Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group lanserar nöjesportalen SHOWTIC.se

12:03 / 9 March 2012 Moment Group Press release

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, tar ett större grepp om upplevelsebranschen och lanserar i april en egen webb-sida för levande underhållning.

Nöjesportalen SHOWTIC.se möjliggör för 2E Group att integrera i värdekedjan vilket ökar marginalen per såld biljett, möjliggör nya intäktsströmmar och ger bolaget full tilgång till transaktionsdata.    

-         "Vår nya webb-sida är en teknisk plattform som ger oss nya förutsättningar för effektiva och lönsamma paketeringar. Den ger oss också möjlighet till ytterligare merförsäljning och digital direktkommunikation med våra gäster. Vi kommer att se en ökad effektivitet i vår marknadsföring där rätt produkt erbjuds rätt kund och där vi fortsatt kan utvecklas som en attraktiv partner för exempelvis hotell- och reseföretag, säger Benny Karlsson, Chef Affärsutveckling, 2E Group".

SHOWTIC.se kommer att släppa in gästerna "bakom scenen" via bilder, filmklipp och artistreportage. Möjligheten till dialog med gästerna för att stärka kunskapen om vad det tyckte om senaste besöket och vad de vill se på scenerna och dinnershow restaurangerna i framtiden kommer också att öka.

-         "På marknaden finns idag inget bokningssystem som erbjuder den dynamiska lösning som vi inom en snar framtid kan erbjuda våra närmare 1 miljon årliga gäster. Med det menar jag flexibiliteten att på ett och samma ställe kunna boka både sin nöjesupplevelse och exempelvis hotell. Dessutom erbjuder vi möjligheten för gästerna att själva kunna välja sin plats i salongen, förbeställa till pausen, ta del av souvenirer, boka restaurangbesöket m m, avslutar Benny Karlsson".

För mer information kontakta:

Benny Karlsson, Chef Affärsutveckling 2E Group AB (publ) 0701-80 90 98 alt.

Fria pressbilder: www.2egroup.se


2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2e-group-lanserar-nojesportalen-showtic-se,c9229790

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2111151&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF