Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Styrelseordföranden i 2E Group avböjer omval

13:40 / 27 April 2012 Moment Group Press release

Inför Årsstämman i 2E Group AB den 2 maj 2012 har styrelseordförande Håkan Sträng meddelat att han avböjer omval.

Nomineringskommittén, bestående av Janne Andersson (2Entertain), Hasse Wallman, Jimmy Bengtsson (Skandia Liv), Bo Wallblom (Lesley Invest AB och Emil Ahlberg (PSG Capital), vilka representerar 34% av aktierna och rösterna i 2E Group, har anmält att de föreslår följande styrelseledamöter:

Mats Wedin (omval) Helena Skåntorp (omval) Bo Wallblom (nyval) Lars Grönberg (nyval) Kristina Axén Olin (nyval)

Mer information om Bo Wallblom, Lars Grönberg och Kristina Axén Olin återfinns på www.2egroup.se.

För mer information kontakta:

Janne Andersson, nomineringskommittén i 2E Group AB (publ), 0705 51 70 30 eller

Fria pressbilder: www.2egroup.se


2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/styrelseordforanden-i-2e-group-avbojer-omval,c9252937

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/243/9252937/8105.pdf

Show as PDF