Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2012

10:13 / 3 May 2012 Moment Group Press release

Den 2 maj 2012 hölls ordinarie Årsstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 2E Group AB (publ) och där beslutades i sammandrag följande:

-          av bolagets fria egna kapital utdelas 0,24 kr per aktie motsvarande 3,5 MSEK till aktieägarna och 139,9 MSEK balanseras i ny räkning.

-          omval av styrelseledamöterna Helena Skåntorp och Mats Wedin samt nyval av styrelseledamöterna Lars Grönberg, Bo Wallblom och Kristina Axén Olin.

-          till styrelsesuppleant valdes Hasse Wallman.

-          val av Staffan Landén, Ernst & Young till påskrivande revisor.

-          att nomineringskommittén skall sammankallas av styrelsens ordförande den 31 augusti 2012 och den skall bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna eller föranmäld ägargrupp.

-          att arvode till styrelsen uppgår till 625 000 kr det kommande året.

För ytterligare information kontakta: Hélène Gustavii, tf Koncernchef & CFO, 2E Group AB (publ) Telefon: 0705-094501 alternativt mail:

Besök även: www.2egroup.se


2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2e-group-ab--publ--kommunike-fran-arsstamman-2012,c9254939

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/243/9254939/9540.pdf

Show as PDF