Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

16:03 / 2 May 2012 Moment Group Press release

(Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges)

Väsentliga händelser under första kvartalet                                                      

· Stärkt resultat och ökad rörelsemarginal · Wallmans förvärvar resterande 51% av Ladies Night · Hansens uppdrag i Volvo Ocean Race genomförs i de tre hamnarna Abu Dhabi, Sanya & Auckland · 2Entertain förnyar avtalet med Fritidsresor · 2E Groups VD och koncernchef avgår · 2E Group lanserar upplevelseportalen Showtic

  Januari - mars 2012                       

· Nettoomsättning:   223,3 (206,5)                                                            · Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): 6,4 (-12,5) · Rörelsemarginal: 2,0% (-7,0%) · Resultat per aktie: 0,19 kr (-0,75 kr)


2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1670453

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1670454

Show as PDF