Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group växer med förbättrat resultat

15:03 / 14 August 2012 Moment Group Press release

2E Group Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

April - juni 2012 · Nettoomsättning:   183,5 (163,9) · Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): -13,7 (-9,2) · Rörelsemarginal:   -8,6% (-6,8%) · Resultat per aktie: -0,94 kr (-0,08 kr)

Januari - juni 2012 · Nettoomsättning:   406,8 (370,4) · Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): -7,3 (-21,7) · Rörelsemarginal:   -2,8% (-6,9%) · Resultat per aktie: -0,75 kr (-0,83 kr)

 Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012                                                  

· Årsstämman fastställde den föreslagna utdelningen om 0,24 kronor per aktie för 2011. · 2E Group fortsatte att lansera och utveckla nöjesportalen Showtic · 2Entertain öppnade upplevelserestaurangen på Vallarnas Friluftsteater · En app för biljetterbjudanden lanserades under namnet JUST NU · Hansen genomförde kundarrangemang i hamnstoppen i Volvo Ocean Race

VD-kommentar

Totalt sett för första halvåret ser vi en resultatförstärkning på drygt 14 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. 2Entertain går starkt medan Wallmans enheter i Stockholm tappar.

Utmaningen ligger i att ständigt sätta rätt produktioner på marknaden i kombination med att nå fram i marknadskommunikationen. Under första halvåret 2012 har 2Entertain lyckats väl i dessa grenar medan Wallmans har halkat efter.

2Entertain startade 2012 med starka produktioner och god beläggning vilket har gjort att spelsäsongen med framgång kunnat förlängas en bit in i maj. Under förra året var läget ett helt annat med flera olönsamma produktioner som lades ner tidigare än beräknat på vårkanten.

För Wallmans ser vi att den avmattning i markaden som visade sig under senhösten 2011 stabiliserades till första kvartalet 2012, men vek ner något igen under andra kvartalet för Wallmans enheter i Stockholm. Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser då andra kvartalet generellt sett präglas av låg aktivitet och vi utgår från låga nivåer. Samtidigt har marknaden i Köpenhamn och Oslo utvecklats bättre än tidigare år. Inför återstoden av året kommer ett åtgärdsprogram att arbetas fram för Wallmans och höstens marknadsstrategier finslipas.

Under våren 2012 lanserades en ny kommersiell strategi med den koncerngemensamma nöjesportalen SHOWTIC.se. Portalen medför att 2E Group integrerar i värdekedjan vilket ökar marginalen per såld biljett, möjliggör nya intäktsströmmar och ger bolaget full access till transaktionsdata. Nöjesutbudet är totalt sett stort, konkurrensen hård och det blir allt viktigare att satsa på rätt sorts produktioner samt bli bättre på att sälja biljetter. Showtic.se är en viktig del i det arbetet och har redan blivit ett värdefullt verktyg i dialogen med våra gäster och för förståelsen för vad de efterfrågar. Samtidigt har 2E Group släppt en gratis app som heter "Just nu" och som ger exklusiv tillgång till fria förhandsvisningar, prisvärda återbudsbiljetter och bra erbjudanden.

Vi ser hösten an med tillförsikt med flera premiärer såsom After Dark på Hamburger Börs och La Cage Aux Folles på Oscarsteatern, men osäkerheten på marknaden är fortfarande kännbar.

För ytterligare information:

Hélène Gustavii, CFO och TF Koncernchef/CEO Telefon 0705-094501 alt. e-mail

www.2egroup.se

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 egna arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5 miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2e-group-vaxer-med-forbattrat-resultat,c9291853

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/243/9291853/35980.pdf

Show as PDF