Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain, en del av 2E Group (publ): 2Entertain får förnyat förtroende i samarbetet med Color Line

13:42 / 6 September 2012 Moment Group Press release

Sedan 2004 har 2Entertain ett nära samarbete med det norska rederiet Color Line. Nu förlänger parterna avtalet för ombordunderhållning på Color Lines fartyg Color Magic och Color Fantasy som trafikerar rutten Oslo-Kiel.

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer underhållning med hög kvalitet till en bred publik på olika mötesplatser. Avtalet med Color Line förlängs med två år med option på ytterligare två år. Det innebär att 2Entertain fortsättningsvis kommer att leverera två föreställningar per kväll och fartyg, 365 dagar om året.

- Vi är oerhört glada att vi får Color Lines fortsatta förtroende att genomföra kvalitativa shower ombord på deras fartyg. Med ett brett och attraktivt utbud skräddarsyr vi föreställningar som passar både gästernas önskemål och Color Lines högt ställda förväntningar. Ett avtal som sträcker sig över längre tid innebär bättre och effektivare planeringsförutsättningar och det förlängda avtalet bidrar starkt till långsiktig stabilitet inom affärsområde "Koncept" för 2Entertain, säger Susanne Nilsson, VD 2Entertain.

Ordervärdet uppgår till ca 75,5 miljoner norska kronor och intäkterna fördelar sig jämt under de kommande två åren.

För ytterligare information kontakta: Susanne Nilsson, VD 2Entertain, 0708-188 840, Bosse Andersson, Executive Producent 2Entertain, 0705-517 003,

Pressbilder för fri publicering:: www.2entertain.com

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2entertain--en-del-av-2e-group--publ--2entertain-far-fornyat-fortroende-i-samarbetet-med-color-line,c9301894

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/243/9301894/42745.pdf

Show as PDF