Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group - Delårsrapport januari–september 2013

16:01 / 23 October 2013 Moment Group Press release

Förbättrat kvartalsresultat

  • Nettoomsättningen blev 753 Mkr (652) under tredje kvartalet och 2 293 Mkr (2 101) för januari-september.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 100,3 Mkr (76,1) för tredje kvartalet och 288,3 Mkr (266,8) för januari-september.
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,55 kr (1,84) under tredje kvartalet och 7,32 kr (6,46) under januari-september.
  • Kassaflödet exklusive företagsförvärv uppgick till 80 Mkr (91) under tredje kvartalet och 209 Mkr (222) under januari-september.
  • Fortsatt stark balansräkning, nettoskuldsättningsgraden uppgick till 11,6 procent (8,8).

Show as PDF