Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group: Både storägare och styrelseordföranden köper aktier

09:47 / 11 November 2013 Moment Group Press release

Huvudägaren i 2E Group har ökat sitt aktieinnehav med 13% och innehar därmed en ägarandel om ca 11,5%. Nyligen köpte även koncernens styrelseordförande, Lars Grönberg, en aktiepost i bolaget.

Upplevelsekoncernen 2E Group är sedan 2006 noterad på Stockholmsbörsens First North lista. Antalet aktieägare är idag drygt 2000 stycken samtidigt som de 10 största ägarna tillsammans innehar knappt hälften av aktierna.

- Det känns självklart bra när nyckelpersoner, genom en så konkret handling som aktieköp, väljer att visa att de tror på bolaget och den riktning vi valt. När det dessutom är två personer som sitter i vår styrelse så ser jag det som ett kvitto på att det vi har fokuserat på senaste året och fortfarande jobbar hårt med är rätt väg för att bygga en allt stabilare koncern, inte minst finansiellt, säger Hélène Gustavii, koncernchef 2E Group.

Utdelningspolicyn 
I samband med Årsstämman i maj 2013 beslutades om en ny utdelningspolicy som innebär att målet är att dela ut 50-70% av innevarande års vinst efter skatt och efter återläggning av goodwillavskrivningar.

Aktieutdelningen för 2012 beslutades till 0,60 kr/aktie vilket innebar en direktavkastning på ca 5% beräknat på aktiekursen vid den aktuella tidpunkten.

För ytterligare information kontakta: 
Hélène Gustavii, Koncernchef 2E Group AB (publ) 
Telefon: 0705-094501 alternativt mail: helene.gustavii@2egroup.se

Besök även: www.2egroup.se

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 13 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.