Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group växer och stärker rörelseresultatet

15:11 / 5 February 2013 Moment Group Press release

2E Group Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet - Wallmans & 2Entertain i samarbete inleder unikt partnerskap med Viking Line Cinderella - 2Entertain tecknar nytt utökat avtal med Fritidsresor. - Wallmans etablerar succékoncept i Sälen

Väsentliga händelser under året 2E Group lanserar nöjesportalen SHOWTIC.se ansen genomför megaevent för Oriflame i Stockholm 2Entertain får förnyat förtroende i samarbetet med Color Line Wallmans köper resterande delen av Ladies Night

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 kr (0,24 kr).

VD-kommentar

Så är tiden inne att summera helåret 2012 och det är mycket tillfredsställande att konstatera att rörelseresultatet mer än fördubblats jämfört med året innan. Samtliga verksamheter överträffar föregående år både omsättnings- och resultatmässigt.

Tittar vi isolerat på det fjärde kvartalet visar det såväl omsättnings- som lönsamhetstillväxt för både 2Entertain och Wallmans medan Hansen haft lägre aktivitet i förhållande till motsvarande period föregående år.

2Entertain inledde 2012 med starka produktioner vilket gjorde att vårens spelsäsong kunde förlängas en bit in i maj. Sommarsäsongen blev något svagare än föregående år, men har följts av en stabil höst med fortsatt god beläggning. 2Entertain har därmed lyckats betydligt bättre med att sätta rätt produktioner i marknaden än föregående år.

Hansens verksamhet följer inte något säsongsmönster utan beror helt på när projekten kontrakteras i tiden. Årets tre första kvartal innebar hög aktivitetsnivå med flera stora projekt och därefter följde ett lugnare sista kvartal. Utmaningen ligger nu i att ytterligare stärka marknads- och försäljningsarbetet på en något avvaktande marknad.

Wallmans har fortsatt ett stort säsongsberoende till det fjärde kvartalet, som i år utvecklades betydligt starkare än motsvarande period året innan. Totalt sett är det enheterna i Köpenhamn, Oslo och Wallmans i Stockholm som agerat draglok medan Hamburger Börs och Ladies Night haft svårare att uppnå önskade resultat. Fokus ligger nu på att hitta rätt ansvars- och kostnadsstruktur parallellt med att slipa på försäljningsinsatserna.

En av de stora höjdpunkterna under året har varit lanseringen av vår e-handelssajt SHOWTIC.se där vi hittills sålt 247 000 biljetter. Initialt har denna strategiskt viktiga investering belastat moderbolaget men från och med fjärde kvartalet 2012 bedrivs verksamheten i det helägda dotterbolaget Showtic AB. Digital marknadsföring har tveklöst blivit allt viktigare i en hårdnande konkurrens och andelen bokningar via nätet ökar för varje säsong.

För 2E Group som helhet handlar det nu om att fortsätta stärka vårt marknads- och försäljningsarbete i kombination med att skapa en mer effektiv organisation med decentraliserat ansvar som samtidigt tar tillvara synergierna mellan bolagen. Under andra halvåret 2012 har flera konkreta steg tagits mot utökat samarbete mellan bolagen bland annat inom produktion och marknad.

För ytterligare information:

Hélène Gustavii, Koncernchef/CEO Telefon 0705-094501 alt. e-mail

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför levande underhållning och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference, Wallmans Nöjen samt Showtic. Med 13 egna arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/2e-group-vaxer-och-starker-rorelseresultatet,c9365990

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/243/9365990/88971.pdf

Show as PDF