Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group: Kommuniké från Årsstämman 2013

10:01 / 8 May 2013 Moment Group Press release

Den 7 maj 2013 hölls ordinarie Årsstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 
2E Group AB (publ) och där beslutades i sammandrag följande:

- av bolagets fria egna kapital utdelas 0,60 kr per aktie motsvarande 8,6 MSEK till aktieägarna och 135 msek balanseras i ny räkning.

- omval av samtliga styrelseledamöter Helena Skåntorp, Mats Wedin, Bo Wallblom, Kristina Axén Olin och Lars Grönberg.

- omval av styrelsesuppleant Hasse Wallman.

- omval av Staffan Landén, Ernst & Young som påskrivande revisor.

- att nomineringskommittén skall sammankallas av styrelsens ordförande den 31 augusti 2013 och den skall bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna eller föranmäld ägargrupp.

- att arvode till styrelsen uppgår till 675 000 kr det kommande året.

 

För ytterligare information kontakta:
Hélène Gustavii, Koncernchef, 2E Group AB (publ) 
Telefon: 0705-094501 alternativt mail: helene.gustavii@2egroup.se

Besök även: www.2egroup.se

 

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 13 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.