Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Groups första kvartal enligt förväntan

15:58 / 7 May 2013 Moment Group Press release

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Hélène Gustavii tillträdde tjänsten som koncernchef för 2E Group
 • Hansen vann megauppdraget Volvo Ocean Race för fjärde gången
 • Wallmans etablerar sitt dinnershowkoncept i Sälen
 • Fredrik Toreskog tillträdde tjänsten som VD för Showtic
 • Sommarens föreställning på Vallarnas Friluftsteater sålde fler än 30 000 biljetter
 • Nicklas Bengtsson tillträdde tjänsten som ny kommersiell chef på 2Entertain
 • Janne Andersson utsågs till Programchef 2E Group
 • Volvo CE valde återigen Hansen för att genomföra uppdraget Volvo Days

Januari - mars 2013

 • Nettoomsättning: 175,8 msek (223,3 msek)
 • Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): -3,3 msek (6,4 msek)
 • Rörelsemarginal: -3,1% (2,0%)
 • Resultat per aktie: -0,32 kr (0,19 kr)

VD-kommentar

Vårt första kvartal är klart sämre än föregående år under motsvarande period - men det är betydligt bättre än för två år sedan. Utfallet för årets första kvartal är samtidigt i linje med vår interna förväntan. Detta tydliggör vår utmaning när det gäller att uppvisa jämnhet och förklara svängningarna mellan kvartalen. Vi gick in i 2013 med ett resultatmässigt relativt bra år bakom oss samtidigt som vi var medvetna om att en svag konjunktur skulle påverka oss framförallt på företagsmarknaden där Hansen är verksamt.

2Entertain levererar ett lägre resultat än motsvarande period föregående år. Samtidigt sker jämförelsen mot ett ovanligt starkt första kvartal 2012. Övergripande känns strategin att gå in i 2013 med något färre produktioner och en avvägd riskexponering fortfarande rätt. Under årets tre första månader har huvuddelen av produktionerna sålt enligt plan, och verksamhetsområde "Koncept", med skräddarsydda uppdrag, ger en stabil grund för 2Entertain. Även inför sommarens föreställning på Vallarnas friluftsteater känns bokningsläget stabilt och gästerna börjar även hitta till arenans upplevelserestaurang som slog upp dörrarna förra sommaren.

För Hansen utgör 2013 något av ett mellanår. Föregående år, 2012, genomförde Hansen flera stora projekt såsom Volvo Ocean Race 2011/2012 och Oriflame Global Gold Conference. I år har betydligt färre stora projekt genomförts eller kontrakterats. Konjunkturen för företagsmarknaden är klart avvaktande och vi har nyligen sett flera aktörer i branschen minska sina personalstyrkor. Minusresultatet för årets första kvartal hänför sig dels till ett par projekt som skjutits upp till kommande kvartal och dels till av kunder inställda arrangemang med hänvisning till vikande marknad. Det är därför särskilt glädjande att Hansen nyligen vann upphandlingen av Volvo Ocean Race 2014/2015.

Wallmans gör ett resultat i nivå med motsvarande period föregående år. Positivt är att tidigare förlusttyngda Hamburger Börs gör en stark säsong med krogshow med Magnus Uggla. Utmaningen ligger nu i att ytterligare stärka biljettförsäljningen och hitta rätt kostnads- och ansvarsstruktur med fortsatt fokus på lönsamhet och kassaflöde.

SHOWTIC.se - vår e-handel - är fortsatt en av våra viktigaste satsningar. En allt större andel biljetter säljs via sidan och samtidigt får vi en starkare koppling till våra gäster och därmed en bättre möjlighet att anpassa våra erbjudanden till vad de efterfrågar.

För 2E Group som koncern har arbetet med att utveckla våra möjligheter till synergier fortsatt med allt större fokus. På marknadssidan samordnas nu koncernövergripande marknads- och försäljningsfrågor mer systematiskt än tidigare. På produktionssidan har en Programchef tillsatts för att optimera både produktionsprocessen och det samlade programutbudet såväl som beläggningen på koncernens egna arenor.

För ytterligare information:

Hélène Gustavii, Koncernchef/CEO 
Telefon 0705-094501 alt. e-mail  www.2egroup.se

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 13 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.