Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Groups andra kvartal starkare än föregående års

16:04 / 16 August 2013 Moment Group Press release

2E Group Delårsrapport Q2 - 1 januari - 30 juni 2013

 

 

 

April - juni 2013

 • Nettoomsättning:   183,4 (183,5)
 • Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): -8,7 (-13,7)
 • Rörelsemarginal:  -5,9% (-8,6%)
 • Resultat per aktie: -0,71 kr (-0,94 kr)

Januari - juni 2013

 • Nettoomsättning:   359,3 (406,8)
 • Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA): -12,0 (-7,3)
 • Rörelsemarginal:   -4,5% (-2,8%)
 • Resultat per aktie: -1,03 kr (-0,75 kr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

 • Årsstämma i 2E Group hölls den 7 maj och samtliga ledamöter i styrelsen omvaldes
 • Årsstämman beslutade om en aktieutdelning om 0,60 sek/aktie (0,24 sek för 2011)
 • Mattias Wallin tillträdde som ny kommersiell chef på Wallmans Nöjen
 • Sommarföreställningarna på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg och Krusenstiernska Teatern
  i Kalmar hade premiär i slutet på juni
 • På SHOWTIC.se lanserades möjligheten att boka SHOWPAKET innehållande show, resa och hotell

VD-kommentar 
Årets andra kvartal blev starkare än motsvarande period föregående år vilket hänför sig till ett relativt bra kvartal för Wallmans samt till att e-handelssatsningen SHOWTIC.se nu kommit igång på allvar med sin verksamhet.

2Entertain levererar ett något lägre resultat än motsvarande period föregående år. Samtidigt sker jämförelsen mot ett starkt första halvår 2012. Andra kvartalet präglas generellt av lägre aktivitet än övriga kvartal då det blir en naturlig paus mellan vårens inomhussäsong och sommarens friluftsteatrar. Övergripande känns strategin att gå in i 2013 med något färre produktioner och en avvägd riskexponering fortfarande rätt.

För Hansen utgör 2013 något av ett mellanår och andra kvartalet har fortsatt präglats av en vikande marknaden. Föregående år genomförde Hansen flera stora projekt såsom Volvo Ocean Race 2011/2012 och Oriflame Global Gold Conference. I år har betydligt färre stora projekt genomförts. Hansen har en ständig utmaning i att anpassa sig till de förhållandevis snabba svängningar som över tid uppstår i branschen. Fokus sätts nu på att ytterligare reducera kostnader och fullfölja lanseringen av den nya varumärkesplattformen.

 

Positivt är att orderläget inför 2014/2015 ser mer fördelaktigt ut - bland annat då Hansen vann upphandlingen av Volvo Ocean Race 2014/2015 - men också för att det fyllts på med andra nya kunder och uppdrag.

 

Wallmans gör ett bättre resultat än motsvarande period föregående år. Positivt är att tidigare förlusttyngda Hamburger Börs gör en stark säsong med krogshowen med Magnus Uggla, en uppsättning som i höst fortsätter 
på Rondo i Göteborg. Under andra kvartalet har arbetet med att utveckla organisationen fortskridit mot målet att stärka biljettförsäljningen och hitta rätt kostnads- och ansvarsstruktur med fortsatt fokus på lönsamhet och kassaflöde.

SHOWTIC.se - vår e-handel - är fortsatt en av våra viktigaste satsningar. Under andra kvartalet har både flyg och hotell lanserats på sidan och det är nu möjligt att boka show, flyg och hotell i samma varukorg, en lösning som är branschunik.

För 2E Group som koncern har arbetet med att utveckla våra möjligheter till synergier fortsatt med allt större fokus. Under andra kvartalet har flera koncernövergripande marknads- och försäljningsfrågor kartlagts och diskuterats och marknadssidan samordnas nu mer systematiskt än tidigare. Koncernens storlek och breda närvaro på marknaden är utan tvekan en strategiskt viktig tillgång som ger oss värdefull insikt i marknadsfrågor ur olika perspektiv vilket i förlängningen bidrar till ett starkare 2E Group.

 

För ytterligare information:

Hélène Gustavii, Koncernchef/CEO 
Telefon 0705-094501 alt. e-mail helene.gustavii@2egroup.se

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 13 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF