Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

08:35 / 5 November 2014 Moment Group Press release

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend
Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2014                                                        

 • · Nettoomsättning: 128,1 msek (162,9 msek)
 • · Rörelseresultat (EBIT): -12,3 msek(-2,9 msek)
 • · Rörelsemarginal: -9,6% (-1,8%)
 • · Resultat per aktie: -0,76 sek (-0,32 sek)
1 januari - 30 september 2014                                                      
 • · Nettoomsättning: 511,8 msek (525,8 msek)
 • · Rörelseresultat (EBIT): 4,2 msek (-14,8 msek)
 • · Justerat EBIT*: -23,6 msek (-14,8 msek)
 • · Rörelsemarginal: 0,8% (-2,8%)
 • · Justerad rörelsemarginal*: -4,6% (-2,8%)
 • · Resultat per aktie: 0,47 sek (-0,99 sek)
*Justerat för reavinsten som uppstod i samband med försäljningen av Cirkusbygningen

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014                                                                         
 • Sommarens föreställning på Vallarna lockade fler än 60 000 gäster - en ökning med 10%
jämfört med föregående år.
 • Hansen genomförde betydligt färre projekt än under motsvarande period föregående år.
 • Wallmans verksamhetsområde Dinnershow visade ett svagt resultat.
 • 2Entertain gick fortsatt bättre än föregående år inom teater, musikal, show och koncept.
 • Wallmans avyttrade samtliga andelar i bolaget AB Glädjespridarna som fram till och med första kvartalet 2014 bedrev Wallmans i Helsingborg.
 • 2Entertain förlängde samarbetet med Color Line genom att signera ett treårsavtal för underhållningen på det norska kryssningsrederiets två fartyg mellan Oslo och Kiel.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2Entertain förlängde avtalet med Fritidsresor fram till den 30 april 2016.

VD-kommentar

Det tredje kvartalets utfall blev lägre än under motsvarande period förra året. Resultatminskningen fördelar sig jämnt mellan affärsområde Möten och affärsområde Levande underhållning.

Årets sista kvartal ser betydligt ljusare ut beläggningsmässigt, vilket innebär att vi på helåret kommer att leverera ett operativt resultat som är avsevärt starkare än 2013. Vidare tillkommer reavinsten om ca 28 msek från fastighetsförsäljningen i våras.

För affärsområde Möten är det Hansens lägre aktivitetsnivå i kvartalet som återspeglas i resultatet. Förra året hade bolaget betydligt fler genomförda projekt i perioden, men i år har det skett en förskjutning till fjärde kvartalet som ser väsentligt starkare ut. Bland annat genomförs de första hamnstoppen i Volvo Ocean Race i årets sista kvartal.

För affärsområde Levande underhållning visar teater, show och musikal en positiv utveckling under det tredje kvartalet och beställningsjobben inom verksamhetsområde koncept levererar ett stabilt resultat.

Det verksamhetsområde inom Levande underhållning som vi kallar Dinnershow levererar däremot ett sammantaget sämre resultat under tredje kvartalet och är en våra utmaningar där vi har stort fokus just nu. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det är stor skillnad mellan enheterna där flera enheter levererar fortsatt fina vinstmarginaler medan ett par enheter kräver åtgärder. En Dinnershow är en helkväll med utsökt mat och sprakande show - allt levererat av extremt begåvade artister. Dinnershow erbjuder vi på Golden Hits i Stockholm samt på de tre Wallmans-arenorna i Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Under del av året har vi även verksamhet i Sälen och Åre. Efter omfattande gästundersökningar vet vi att våra gäster är mycket nöjda med upplevelsen de får under en Dinnershow-kväll och vi har under året arbetat med att helt förändra hur vi berättar om produkten samt vilka kanaler vi väljer för att nå målgruppen. Vi ser nu att bokningsingången sakta ökar efter en negativ trend för våra svagare enheter under de senaste tio åren och vi förväntar oss att vi nästa år kommer att se en tydligare effekt av konceptutveckling, nya digitala plattformar, nytt CRM-system, ökat fokus på utgående säljsamtal samt bredare val av kanaler för bearbetning av målgruppen.

Showtic är fortsatt i en uppbyggnadsfas och har under det tredje kvartalet haft en god omsättningstillväxt samtidigt som bolaget tagit utvecklings- och investeringskostnader för fortsatt expansion.

Under andra halvåret 2014 genomförs en mer genomgripande organisationsförändring inom affärsområde Levande underhållning med åtgärder som kommer att resultera i en minskning i de indirekta kostnaderna med ca 10 msek på årsbasis samtidigt som vi får en mer sammanhållen och effektiv organisation. Omstruktureringskostnaderna uppgår under det tredje kvartalet till 2,2 msek och hittills under året ackumulerat till ca 5,5 msek. Effekterna av omstruktureringen kommer vi gradvis se under nästa år och full effekt uppnås under 2016 . Den nya organisationen inom affärsområde Levande underhållning beräknas vara helt implementerad per den 1 januari 2015.

Vi fortsätter nu in i vårt intensiva och för båda våra affärsområden mycket viktiga fjärde kvartal med fullt fokus på våra kunder och på hur vi på bästa sätt både når dem och levererar upplevelser över förväntan.

Till sist vill jag lyfta att det är glädjande att vi fått fortsatt förtroende från såväl Color Line som Fritidsresor. Det är både viktigt och motiverande att så konkret få ett kvitto på att våra stora samarbeten fungerar så väl.

Hélène Gustavii
Koncernchef/CEO

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen, Showtic samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 10 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/