Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Nytt datum för publicering av Delårsrapport Q1 2014

14:03 / 26 March 2014 Moment Group Press release

Styrelsen för 2E Group har av praktiska skäl beslutat att publicera Delårsrapporten för
januari - mars 2014 redan den 29 april.

Tidigare angivet datum för publicering av delårsrapporten för första kvartalet var den 6 maj men nu kommer rapporten att publiceras en vecka tidigare, den 29 april ca 08.30.

För ytterligare information kontakta:

Ia Lindahl Idborg, kommunikationschef 2E Group AB (publ)
Telefon: 0701-81 59 71 alternativt mail: ia.lindahl@2egroup.se

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 12 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/