Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Försäljningen av Cirkusbygningen i Köpenhamn

14:39 / 6 May 2014 Moment Group Press release

Den 22 april publicerade 2E Group nyheten om att fastigheten Cirkusbygningen i centrala Köpenhamn sålts till Fastighets AB Balder. Tillträde har nu skett och en närmare redovisning av affären presenteras här.

Fastigheten Cirkusbygningen förvärvades i juni 2011 för 53,3 msek. Köpet finansierades med ett banklån på 36,2 msek medan resterande del bekostades av egna medel. Ägarskapet för fastigheten lades i Wallmans CB A/S - ett helägt dotterbolag till 2E Group.

I april 2014 avyttrades samtliga aktier i Wallmans CB A/S till Balder Danmark APS med tillträdesdag den 2 maj 2014.

I aktieöverlåtelseavtalet värderades fastigheten till ca 84 msek (70 mdkk).

Reavinsten uppgår preliminärt till cirka 31,7 msek och en slutlig reavinstberäkning kommer att presenteras i delårsrapporten för andra kvartalet 2014. Genom fastighetsförsäljningen förstärks likviditeten i 2E Group med ca 56,5 msek.

Med anledning av att det är bolaget Wallmans CB A/S som överlåtits uppstår ingen reavinstskatt då kapitalvinster på onoterade aktier, inklusive aktier i koncerninterna bolag, är undantagna från beskattning.

I samband med försäljningen tecknades ett långsiktigt hyresavtal på 20 år vilket säkerställer 2E Groups och Wallmans fortsatta verksamhet i den anrika Cirkusbygningen i Köpenhamn.

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen, Showtic samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 10 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/