Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från Årsstämman 6 maj 2014

09:13 / 7 May 2014 Moment Group Press release

Den 6 maj 2014 hölls ordinarie Årsstämma i 2E Group AB (publ) på Lisebergsteatern i Göteborg och där beslutades i sammandrag följande:

- av bolagets fria egna kapital utdelas 2,00 kr per aktie, motsvarande 28,8 msek, till aktieägarna och 101,9 msek balanseras i ny räkning.

- omval av styrelseledamöterna Lars Grönberg, Helena Skåntorp, Bo Wallblom och Mats Wedin samt nyval av styrelseledamöterna Jan Friedman och Göran Grell.

- omval av styrelsesuppleant Hasse Wallman.

- styrelsens ordförande får i uppdrag att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2014, som vardera utser en ledamot att utgöra nomineringskommittén för tiden intill dess att ny nomineringskommitté utsetts.

- det totala styrelsearvodet uppgår till 785 000 kronor för kommande period.

2E Group - en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen, Showtic samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 10 egna arenor och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/