Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Groups resultat för tredje kvartalet i nivå med föregående års

08:30 / 5 November 2015 Moment Group Press release

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2015
Nettoomsättning: 174,3 msek (128,1 msek)
Pro rata omsättning: 160,9 msek (122,9 msek)
Rörelseresultat (EBIT): -12,1 msek (-12,3 msek)

Delår: 1 januari - 30 september 2015
Nettoomsättning: 633,7 msek (511,8 msek)
Pro rata omsättning: 551,5 msek (468,2 msek)
Justerat* rörelseresultat (EBIT): -4,9 msek (-23,6 msek)

*Justerat för reavinsten som uppstod i samband med försäljningen av Cirkusbygningen under Q2 2014.

VD-kommentar
Resultatet för det tredje kvartalet är i nivå med motsvarande period föregående år och uppgår till -12,1 msek (-12,3 msek). Det innebär att vi för de första nio månaderna ser en markant förbättring av det operativa resultatet jämfört med föregående år och ackumulerat uppgår resultatet till -4,9 msek att jämföra med föregående års -23,6 msek, vilket är en resultatförbättring på 18,7 msek.

Glädjande är att vi fortsätter att växa såväl när vi ser till nettoomsättning som till PRO RATA. Begreppet PRO RATA-omsättning innebär i korthet att koncernen inte alltid har hundra procent ägarskap i show- musikal- och teaterproduktionerna utan delar i vissa produktioner både risk och möjlighet med en eller flera medarrangörer. Begreppet PRO-RATA-omsättning blir viktigt när man vill jämföra rörelsemarginaler över tid.

Det tredje kvartalet har övergripande gått enligt plan inom de flesta av våra verksamheter men för att ge er en sammanfattande bild väljer jag att lyfta följande:

- På den positiva sidan under årets tredje kvartal finner vi våra sommarteatrar som tillsammans lockade hundratusen gäster och även gav ett bra ekonomiskt utfall. Verksamheten inom Corporate Entertainment med specialbeställd underhållning på kryssningsbåtar och semesteranläggningar löpte också på bra liksom Hansens uppföljning och slutavräkning av mega-eventen Volvo Ocean Race och Volvo Days.

- Inom arenaverksamheten är det glädjande att Wallmans i Oslo fortsätter den positiva trend vi sett under året och på Golden Hits har vi haft nypremiär för såväl nyrenovering av hela entréplan som lansering av ett nytt matkoncept med namnet FunDining. Inom Showtic ser vi att antalet sålda biljetter fortsätter öka samtidigt som andelen som säljs online blir allt högre.

- Det som inte gick helt enligt plan under tredje kvartalet var införsäljningen och beläggningen på några av våra dinner- och krogshowarenor. Den lägre försäljningen av biljetter påverkade även Showtic negativt.

Vårt operativa fokus under de närmaste månaderna ligger främst på att sälja höstens föreställningar och dinnershows, sjösätta nya produktioner samt säkra affärer för företagskunder. Vi kommer också att jobba med marknadsföring och produktion av nästa års största musikalhändelse The Phantom of the Opera med Peter Jöback i huvudrollen som har premiär den 14 september på Cirkus i Stockholm.

Vi befinner oss nu i årets sista och för vår koncern finansiellt viktiga kvartal då vi har stort fokus på beläggning och att fylla de sista stolarna. Inom affärsområde Möten vet vi dock att vi kommer att ha färre genomförda projekt i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi är nu fullt bemannade i koncernledningen och det känns mycket bra att ha både ny VD för Showtic och Affärsutvecklingsansvarig för 2E Group på plats. Hansens nye VD har också kommit in i sin nya roll på ett mycket bra sätt och allt detta tillsammans med alla övriga engagerade och kompetenta medarbetare inom koncernen gör att vi nu kan gå framåt med full kraft och jobba ännu mer fokuserat med vassare biljettförsäljning och långsiktig expansion.

Hélène Gustavii
Koncernchef/CEO

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor. Genom SHOWTIC.se bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält. Inom 2E Group finns flera starka varumärken såsom 2Entertain, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, Hamburger Börs m fl. 2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/