Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group presenterar nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy

08:30 / 27 March 2015 Moment Group Press release

Styrelsen för 2E Group har formulerat den övergripande ekonomiska målsättningen för de närmaste åren genom att revidera de finansiella mål som kommunicerades under våren 2013. Samtidigt har utdelningspolicyn uppdaterats i en riktning som möjliggör att en större del av resultatet delas ut till aktieägarna, förutsatt att likviditeten är tillräcklig för en fortsatt långsiktig utveckling av koncernen.  

NYA FINANSIELLA MÅL
Koncernen är nu i det skedet att den finansiella målsättningen kan konkretiseras i ett monetärt resultat och de nya finansiella målen lyder enligt följande:

2E Groups finansiella mål är att fortsatt markant öka rörelseresultatet
för att senast 2018 nå en vinstnivå överstigande 70 miljoner sek, samtidigt som
soliditeten inte skall understiga 30%.

De tidigare finansiella målen uttrycktes med att koncernen under de närmaste 1-3 åren markant skulle förbättra rörelseresultatet för att därefter årligen öka med 5-10%, samtidigt som soliditeten inte skall understiga 30%.

NY UTDELNINGSPOLICY
Styrelsen har beslutat formulera den nya utdelningspolicyn enligt följande:

2E Groups utdelningspolicy är att dela ut minst 70% av koncernens
resultat efter skatt till aktieägarna, förutsatt att likviditeten är tillräcklig för att
långsiktigt driva och utveckla verksamheten.

Den tidigare utdelningspolicyn innebar en målsättning om att dela ut 50-70% av innevarande års vinst efter skatt och efter återläggning av goodwillavskrivningar.

Efter övergången till IFRS den 1 januari 2014 är inte längre goodwillavskrivningar aktuella. I enlighet med IFRS görs istället nedskrivningstest om det finns indikation på värdenedgång, men minst årligen.

2E Groups Årsredovisning för 2014 kommer att publiceras på www.2egroup.seden 30 mars 2015.

2E Groupär en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor.
Genom SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner.
Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält.
Inom 2E Group finns flera starka varumärken såsom 2Entertain, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, Hamburger Börs m fl.
2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/