Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group har utsett Josefin Niklasson till CFO

11:35 / 30 April 2015 Moment Group Press release

2E Group har utsett Josefin Niklasson till Chief Financial Officer (CFO) för 2E Group.
Josefin är 32 år och har en magisterexamen i ekonomi från Lunds universitet. Efter avlagd examen arbetade hon som revisor inom Ernst & Young under 4,5 år och började därefter på
2E Group. Hon har sedan våren 2012 varit Financial Controller inom 2E Group.
- Det känns mycket bra att Josefin nu tar över ansvaret för våra finansiella frågor fullt ut. Hon har under sina tre år hos oss skaffat sig en gedigen förståelse för såväl affärerna som den ekonomiska rapporteringen och har därmed en utmärkt grund att stå på för att fortsätta bidra till koncernens utveckling, säger Hélène Gustavii, koncernchef 2E Group.

Josefin Niklasson tillträder tjänsten den 30 april 2015 och utgår även fortsättningsvis från koncernens kontor i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Hélène Gustavii, Koncernchef 2E Group
Telefon: 0705-09 45 01 alternativt mail: helene.gustavii@2egroup.se

2E Groupär en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor.
Genom SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner.
Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält.
Inom 2E Group finns flera starka varumärken såsom 2Entertain, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, Hamburger Börs m fl.
2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/