Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

16:30 / 5 May 2015 Moment Group Press release

Första kvartalet: 1 jan - 31 mars 2015                                 
Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek)
Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek)
Rörelsemarginal: 5,8% (1,3%)
Resultat per aktie: 0,80 sek (0,18 sek)

VD-kommentar

Vi presterar ett starkt första kvartal med ett rörelseresultat på 15,7 msek, vilket är en ökning med
13 msek jämfört med motsvarande period föregående år. Även rörelsemarginalen följer med uppåt och ökar med 4,5 procentenheter till 5,8 % (1,3 %).

När vi tittar på våra olika affärsområden ser vi att närmare en tredjedel av resultatökningen kommer från affärsområde Möten där Hansen under första kvartalet genomfört dubbelt så många projekt som föregående år och visar en fin lönsamhetsutveckling.

Affärsområde Live Entertainment presterar ett resultat som är närmare tre gånger större än motsvarande period föregående år och det är framförallt verksamheterna inom Show och Musikal tillsammans med delar av Teater som står för ökningen. Flera av arenorna går också starkt och jag vill gärna lyfta fram verksamheten på Wallmans i Oslo, som vi i senaste rapporten såg som en utmaning och har haft fokus på. Där visar man nu en positiv utveckling.
Showtic, med verksamhet inom affärsområde E-handel, fördubblade sin omsättning och säljer allt fler biljetter samtidigt som fler externa aktörer visar intresse för att marknadsföra och sälja sina biljetter via SHOWTIC.se. Dock hänger inte resultatet med i samma takt som omsättningen och det beror dels på ökade personalkostnader och dels på kostnader i samband med ett pågående effektiviseringsarbete. Detta är att se som en investering för framtiden och kommer att göra oss till en allt starkare aktör inom e-handel - både för våra egna produktioner och arenor och för externa arrangörer.

Vår nya organisation inom affärsområde Live Entertainment är på plats sedan årsskiftet och effekterna av att jobba mer tillsammans inom koncernen samt på ett effektivare sätt blir allt tydligare. På koncernledningsnivå har vi påbörjat ett spännande visionsarbete för att ännu tydligare definiera var vi som koncern vill vara i framtiden och hur vi på bästa sätt utnyttjar våra resurser för att bland annat nå de finansiella mål vi nyligen presenterade.

Nu fortsätter vi framåt med full aktivitet både på våra egna arenor och på många andra platser i världen. Samtidigt laddar vi för en spännande tid med flera större event som avlöser varandra och som i slutet av juni når sin kulmen med sommarens premiär på Vallarnas Friluftsteater och målgången av Volvo Ocean Race i Göteborg. Fokus på expansion är fortsatt stort och just nu utvecklas det mesta åt rätt håll i vår koncern.

Hélène Gustavii
Koncernchef/CEO

2E Groupär en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor.
Genom SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner.
Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält.
Inom 2E Group finns flera starka varumärken såsom 2Entertain, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, Hamburger Börs m fl.
2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/