Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Förbättrat rörelseresultat för helåret (+45%) trots ett sämre fjärde kvartal

08:30 / 10 February 2016 Moment Group Press release

Fjärde kvartalet: 1 september - 31 december 2015                             
Nettoomsättning: 279,9 msek (309,1 msek)
Pro rata-omsättning: 232,3 msek (282,4 msek)
Rörelseresultat (EBIT): 42,1 msek (49,3msek)
Rörelsemarginal pro rata: 18,1% (17,4%)

Helår: 1 januari - 31 december 2015                                    
Nettoomsättning: 913,6 msek (821,0 msek)
Pro rata-omsättning: 783,8 msek (750,7msek)
Justerat* rörelseresultat (EBIT): 37,2msek (25,7 msek)
Rörelsermarginal pro rata: 4,8% (3,4%)

VD-kommentar

I februari 2016 tillträdde jag som koncernchef för 2E Group. Mitt första intryck är att koncernen, via våra tre affärsområden, har en stark och stabil position inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Resultatet för det fjärde kvartalet är visserligen lägre än för motsvarande period föregående år och uppgår till 42,1 msek (49,3 msek). På helåret presterar vi däremot bättre och uppvisar ett rörelseresultat på 37,2 (25,7 msek) vilket är en ökning med 11,5 msek, motsvarande 45%.  

Det fjärde kvartalets resultatminskning beror till övervägande del på att omfattningen av uppdrag som genomfördes inom affärsområde Möten var betydligt lägre än föregående år. Affärsområde Live Entertainment levererade ett bra resultat i fjärde kvartalet, helt i nivå med 2014. Teaterarenorna i Göteborg och Stockholm samt dinnershow-enheterna i Köpenhamn och Oslo gör ett bättre kvartal än föregående år medan dinnershow- och krogshowarenorna i Stockholm gör ett sämre kvartal än året före. Affärsområde E-handel har tagit kostnader såväl för utvärdering och kartläggning av teknikplattform som för kompetensförsörjning. För Showtic innebär det att resultatet för sista kvartalet är sämre än föregående års trots att antalet sålda biljetter fortsätter öka.

Inom affärsområde Live Entertainment har arbetet med att sätta rätt produktioner på marknaden och använda rätt marknadskanaler till målgrupperna fungerat väl. Den nya organisationen inom affärsområdet har ökat effektiviteten och minskat de indirekta kostnaderna med drygt 6 msek per år. Den stora satsningen med Peter Jöback som The Phantom of the Opera med premiär på Cirkus i Stockholm i september 2016 sålde rekord under hösten och ser fortsatt lovande ut både produktions- och försäljningsmässigt.

Under året har två av våra affärsområden fått nya VD:ar, Krister Bergström för E-handel och Conny Lingmerth för Möten. Inom E-handel - Showtic - fokuseras arbetet primärt på att skapa en bra teknisk plattform och formera organisationen med rätt kompetenser som tillsammans kommer att bygga en attraktiv och lönsam e-handel. Inom Möten - Hansen - ligger fokus på att driva försäljningsarbetet så att kundstocken breddas vilket minskar beroendet av ett antal få stora konton och uppdrag. Vi har kommit en bra bit på väg och arbetet fortsätter med full kraft.

I början av innevarande år tecknade vi ett långtidskontrakt för ännu en arena, den elfte i koncernen. Detta går helt i linje med vårt fokus på expansion och innebär att vi etablerar oss på ett av Göteborgs absolut bästa lägen. Det finns ett stort engagemang inom 2E Group att få fylla detta fantastiska hus med unik underhållning och mycket hjärta och vi kommer löpande att berätta mer.

Slutligen ser jag att det finns ett antal ytterligare områden inom upplevelseindustrin som vi framöver ska utvärdera för att se huruvida de passar som nya affärsverksamheter inom 2E Group. Målsättningen är att vi skall växa vidare utifrån den fina position vi har idag och fortsätta att vara en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin. En resa jag ser skapar ännu mer värde för gäster, medarbetare och aktieägare!

Med vänliga hälsningar,

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen skapar underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. I verksamheten ingår också dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av elva egna arenor. Affärsområde E-handel bedriver e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds både koncernens egna och andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält. 2E Group är listat på First North Premier och har Remium som Certified Adviser..

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/