Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group har för avsikt att ansöka om notering på Nasdaq OMXStockholm, Small Cap

11:42 / 21 March 2016 Moment Group Press release

Styrelsen i 2E Group (publ) offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Avsikten är att senast under 2017 ansöka om en notering.

2E Group listades på First North i januari 2006, då under namnet 2Entertain. Våren 2010 namnändrades bolaget till 2E Group AB. Den 21 december 2015 godkändes bolaget för en listning på First North Premier, ett särskilt segment inom First North. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler vad gäller informationsgivning och redovisningsprinciper än de bolag som är listade på First North. Dessa krav överensstämmer i flera avseenden med de krav som uppställs på NASDAQ OMX. 2E Groups aktie kommer att handlas på First North Premier fram till dess att en notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap sker.

- En notering på Nasdaq OMX, Small Cap är en kvalitetsstämpel och kommer att stärka bolagets varumärke bland kunder, partners, investerare och media. Genom en notering ökar också förutsättningarna för ytterligare likviditet i handeln med bolagets aktier, säger Jan Friedman, styrelseordförande 2E Group. Styrelsens avsikt med att genomföra ett listbyte går helt i linje med bolagets ambition att söka en bredare inriktning av 2E Group-koncernen där ett ökat intresse från investerare kommer att kunna bidra till att möjliggöra framtida förvärv.

För ytterligare information kontakta:
Jan Friedman, Styrelseordförande 2E Group AB (publ.), jan@friedman.se,0705-61 24 22
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef 2E Group AB (publ.), pelle.mattisson@2egroup.se,0705-80 06 57

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen skapar underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. I verksamheten ingår också dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av elva egna arenor. Affärsområde E-handel bedriver e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds både koncernens egna och andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält. 2E Group är listat på First North Premier och har Remium som Certified Adviser..

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/