Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group levererar ett svagt första kvartal

11:30 / 3 May 2016 Moment Group Press release

Första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2016

Nettoomsättning: 180,6 msek (271,0 msek)
Pro rata-omsättning: 153,0 msek (222,2 msek)
Rörelseresultat (EBIT): -8,2 msek (16,6 msek)
Rörelsemarginal pro rata: -5,4% (7,5%)

VD-kommentar - bättre styrning av affären framöver

I februari 2016 tillträdde jag som koncernchef för 2E Group - en koncern som har en stark position inom upplevelseindustrin i Skandinavien där jag ser möjligheter att växa vidare inom både existerande och nya områden.

Vi levererar ett svagt första kvartal med en minskad omsättning till 180,6 msek (271,0 msek) och ett försämrat rörelseresultat på -8,2 msek (16,6 msek). I resultatet ingår engångsposter om 3,7 msek avseende omstruktureringskostnader.

Koncernen har de två senaste kvartalen haft en vikande resultatutveckling i jämförelse med föregående år. En förklaring är att flertalet av våra verksamheter gått in i en tillfälligt sämre period, samtidigt som påskhelgen i år inföll under första kvartalet vilket ger en förskjutning av intäkter till andra kvartalet. Sedan ett år tillbaka har koncernen även haft en stor del av marknads- och försäljningsorganisationen samlad i en koncerngemensam enhet. Med facit i hand har denna enhet hamnat för långt ifrån respektive affärsenhet och de samlade intäkterna har inte nått förväntad nivå. Vi bedömer inte att det första kvartalet innebär ett långsiktigt trendbrott avseende bolagets intjäningsförmåga.

Vid mitt tillträde blev det uppenbart att vi behövde förbättra styrningen av vår affär för att våra medarbetare ska komma närmare kunderna, gästerna, varumärkena och upplevelsen. Från och med andra kvartalet 2016 är därför koncernen indelad i fyra affärsområden; Live Entertainment, Venues, Event och Digital. Varje affärsområde har en tydlig ledningsgrupp, som arbetar med ett totalansvar för resultat och kundupplevelse. I koncernens moderbolag återfinns endast fem anställda med fokus på vår gemensamma ekonomi, kommunikation och affärsutveckling samt på våra personalfrågor. Vi i ledningen är övertygade om att vi nu har den struktur på plats som ger bäst förutsättningar för att maximera utväxlingen för våra verksamheter framåt. Med början i denna kvartalsrapport har vi valt att rapportera utfallet för första kvartalet utifrån den nya affärsområdesstrukturen, i syfte att det ska gå att följa utvecklingen för affärsområdena framgent.

Samtidigt som vi haft ett resultatmässigt svagt kvartal har det hänt mycket positivt i koncernen som stärker oss inför framtiden. Succémusikalen Jersey Boys har spelat för fulla salonger på China Teatern och flyttade i april till The Theatre i Göteborg, Wallmans i Stockholm visar en positiv utveckling, Hansen har genomfört stora event för kunder som White Arkitekter, ICA och Volvo och sommarens föreställning på Vallarna har haft ett lyckat biljettsläpp.

Dessutom har vi investerat i biljettsystemsleverantören Tickster som även driver Tickster.com. Vi kommer att använda Ticksters system för all vår biljettförsäljning och vi ser att det kommer att sänka våra kostnader för hanteringen avsevärt och samtidigt öka möjligheterna att bli ännu effektivare i att sälja våra biljetter i alla digitala kanaler.

I början av innevarande år tecknade vi ett långtidskontrakt för en ny arena, den elfte i koncernen, på ett av Göteborgs bästa lägen. Totalrenoveringen löper på enligt plan och vi ser fram emot att presentera våra planer för Kungsportshuset inför premiären hösten 2017.

Under kvartalet presenterade 2E Group även avsikten att genomföra ett listbyte från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Avsikten är att senast under 2017 ansöka om en notering. En notering på Nasdaq OMX, Small Cap är en kvalitetsstämpel och kommer att stärka bolagets varumärke bland kunder, partners, investerare och media. Genom en notering ökar också förutsättningarna för ytterligare likviditet i handeln med bolagets aktier.

Slutligen ser jag att det finns ett antal ytterligare områden inom upplevelseindustrin som vi framöver ska utvärdera för att se huruvida de passar som nya affärsverksamheter inom 2E Group. Målsättningen är att vi skall växa vidare utifrån den fina position vi har idag och fortsätta att vara en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin. En resa jag ser skapar ännu mer värde för gäster, medarbetare och aktieägare!

Med vänliga hälsningar,

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år - såväl privatpersoner som företagskunder.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. Inom affärsområde Venues driver koncernen tio arenor för teaterföreställningar, musikaluppsättningar och krogshower. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits. Arenorna används även för externa evenemang och möten. Hösten 2017 öppnar en elfte arena. Inom affärsområde Digital marknadsförs och säljs hela koncernens utbud av show, musikal, teater och konsert på Showtic.se. Inom affärsområdet arbetar man även med digital marknadsföring och driver hela koncernens utveckling av den digitala affären. Inom affärsområde Event utvecklar och genomför Hansen möten, konferensresor och event för företag i syfte att stärka relationen mellan varumärke och kunder, medarbetare eller partners.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North Premier med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/