Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från Årsstämman 3 maj 2016

09:26 / 4 May 2016 Moment Group Press release

Den 3 maj 2016 hölls Årsstämma i 2E Group AB (publ) på Lisebergsteatern i Göteborg och där beslutades i sammandrag följande:

- av bolagets fria egna kapital utdelas 1,50 kr per aktie, motsvarande 21,6 msek, till aktieägarna och 56,2 msek balanseras i ny räkning.

- omval av styrelseledamöterna Jan Friedman, Emil Ahlberg, Bo Wallblom och Mats Wedin samt nyval av styrelseledamot Eva Hamilton och styrelsesuppleant Carl Henric Wallblom.
Till styrelseordförande valdes Jan Friedman.

- att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarna per den 31 augusti 2016 att utse varsin ledamot att utgöra nomineringskommitté. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till nomineringskommittén ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till nomineringskommittén.

- det totala styrelsearvodet uppgår till 730 000 kronor för kommande period samt arvodering för ersättningsutskottet om sammanlagt 50 000 kronor.

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år - såväl privatpersoner som företagskunder.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. Inom affärsområde Venues driver koncernen tio arenor för teaterföreställningar, musikaluppsättningar och krogshower. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits. Arenorna används även för externa evenemang och möten. Hösten 2017 öppnar en elfte arena. Inom affärsområde Digital marknadsförs och säljs hela koncernens utbud av show, musikal, teater och konsert på Showtic.se. Inom affärsområdet arbetar man även med digital marknadsföring och driver hela koncernens utveckling av den digitala affären. Inom affärsområde Event utvecklar och genomför Hansen möten, konferensresor och event för företag i syfte att stärka relationen mellan varumärke och kunder, medarbetare eller partners.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North Premier med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/