Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group summerar ett svagt första halvår

08:30 / 17 August 2016 Moment Group Press release

 Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2016
  • Nettoomsättning: 189,9 msek (188,4 msek)
  • Pro rata-omsättning: 175,9 msek (168,3 msek)
  • Rörelseresultat (EBIT): -14,6 msek (-9,1 msek)
  • Rörelsemarginal: -7,7% (-4,8%)
  • Rörelsemarginal pro rata: -8,3% (-5,4%)
  • Resultat per aktie: -0,76 sek (-0,40 sek)

VD-kommentar

Som ansvarig för koncernen kan jag summera ett första halvår som tyvärr ligger under vår målsättning. Vi har vidtagit åtgärder för att återställa intjäningen och ser fram emot en höst då koncernen har sin starkaste period. Sammantaget bedömer vi därför att det första halvåret inte innebär ett trendbrott avseende bolagets långsiktiga intjäningsförmåga även om vi ser fortsatta utmaningar under hösten. Ett intensifierat säljarbete samt effektiviseringar i verksamheten med kostnadssänkningar om cirka 10 msek på årsbasis lägger grunden till betydande resultatförbättring.

Andra kvartalets resultat belastas av engångskostnader på 1,1 msek som uppkom i samband med att en mer affärsinriktad organisation infördes i maj och resultatet uppgår till -14,5 msek (-9,1 msek). På rullande 12 månader uppvisar koncernen ett resultat på 8,2 msek (45,1 msek), justerat för samtliga engångskostnader under första halvåret ligger rullande 12-månader på 13,0 msek.

Efter att året inleddes med ett första kvartal med markant lägre omsättning uppvisar koncernen ett andra kvartal med en omsättning i linje med föregående år och som uppgår till 189,9 msek (188,4 msek).

Den största avvikelsen mot föregående år återfinns inom affärsområde Live Entertainment, där antalet föreställningar under första halvåret var 35% färre (159 st). Däremot är antalet inplanerade föreställningar för hösten något fler än föregående år. Efterfrågan på biljetter till höstens föreställningar av Phantom of the Opera på Cirkus i Stockholm har varit god och i höst ser vi fram emot biljettsläppet till Book of Mormon som spelas på China Teatern våren 2017.

Hansen levererade ett starkt andra kvartal med uppdrag för bland andra Volvo och ICA och efter rapportperiodens utgång stod det även klart att Hansen återigen, för femte gången, valts som leverantör till Volvo Ocean Race - ett av branschens största event. Arbetet påbörjas redan under tredje kvartalet och racet startar hösten 2017 med målgång sommaren 2018.

Inom affärsområde Venues visar dinnershow-konceptet Wallmans ett bra andra kvartal i jämförelse med tidigare år i samtliga tre städer och som tidigare kommunicerats är en del av detta den förskjutning i beläggning som vi såg efter första kvartalet. Produktionen på Hamburger Börs avslutade säsongen tidigare än föregående år och det i kombination med färre gäster till följd av färre föreställningar på några av våra teaterarenor gör att vi sammantaget ser ett svagare resultat än för motsvarande period inom affärsområde Venues. Fokus inom affärsområdet ligger därför på att optimera det för vinstgenereringen viktiga andra halvåret och fortsätta arbetet med att nå tillfredsställande lönsamhet för Golden Hits. Utvecklingen av koncernens elfte arena i ett av Göteborgs bästa lägen löper på. Vi ser fram emot att under andra halvåret presentera våra planer för Kungsportshuset inför premiären hösten 2017.

Vår investering i Tickster utvecklas väl och under hösten kommer all vår biljettförsäljning att flyttas till Ticksters plattform. Vi ser att det kommer att sänka våra kostnader för biljetthantering och samtidigt öka möjligheterna att bli ännu effektivare när det gäller att sälja våra biljetter i alla digitala kanaler.

Under första halvåret presenterade 2E Group avsikten att genomföra ett listbyte från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Arbetet fortlöper och avsikten är fortsatt att senast under 2017 ansöka om en notering. En notering på Nasdaq OMX, Small Cap är en kvalitetsstämpel och kommer att stärka bolagets varumärke bland kunder, partners, investerare och media. Genom en notering ökar också förutsättningarna för att förverkliga vår målsättning att vara en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden.

Vår ambition är att växa vidare och vi utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter som skulle kunna bredda verksamheten och även möjliggöra nya affärsområden.

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef 

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år - såväl privatpersoner som företagskunder.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. Inom affärsområde Venues driver koncernen tio arenor för teaterföreställningar, musikaluppsättningar och krogshower. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits. Arenorna används även för externa evenemang och möten. Hösten 2017 öppnar en elfte arena. Inom affärsområde Digital marknadsförs och säljs hela koncernens utbud av show, musikal, teater och konsert på Showtic.se. Inom affärsområdet arbetar man även med digital marknadsföring och driver hela koncernens utveckling av den digitala affären. Inom affärsområde Event utvecklar och genomför Hansen möten, konferensresor och event för företag i syfte att stärka relationen mellan varumärke och kunder, medarbetare eller partners.

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North Premier med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/