Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Moment Group förvärvar Ballbreaker

Moment Group AB, en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden, förvärvar Ballbreaker Kungsholmen AB. Ballbreaker omsätter drygt 60...

13:01 / 1 Nov Moment Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017
Pro rata-omsättning: 163,8 msek (175,9 msek)
Nettoomsättning: 199,8 msek (189,9 msek)
Rörelsere...

08:30 / 16 Aug Moment Group Press release

Kommuniké från årsstämman 11 maj 2017

Den 11 maj 2017 hölls ordinarie årsstämma i Moment Group AB (publ) på Lisebergsteatern i Göteborg och där beslutades i sammandrag följande:
-...

20:36 / 11 May Moment Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017
Pro rata-omsättning: 213,3 msek (153,0 msek)
Nettoomsättning: 302,8 msek (180,6 msek)
Rörelseresultat för...

13:12 / 11 May Moment Group Press release

Moment Groups Årsredovsning för 2016

Moment Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com där den kan ladda...

14:20 / 4 Apr Moment Group Press release

Moment Groups Årsredovsning för 2016

Moment Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com (http://www.ind...

13:47 / 4 Apr Moment Group Press release

Nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

Styrelsen i Moment Group har fastställt nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy enligt nedan.
Finansiella mål för Moment Group
Till...

10:31 / 24 Mar Moment Group Press release

Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2016

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2016
Nettoomsättning: 341,4 msek (279,9 msek)
Pro rata-omsättning: 215,2 msek (232,3 msek)...

08:29 / 13 Feb Moment Group Press release

2E Group förvärvar Minnesota Communication AB

2E Group, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, förvärvar Minnesota Communication AB. Minnesota kommer att ingå i Affärsområde Event och...

13:00 / 1 Feb Moment Group Press release

2E Group avser att byta namn till Moment Group

2E Group har för avsikt att byta namn till Moment Group och förändringen görs för att anpassa koncernen till fortsatt utveckling inom upplevelsein...

10:45 / 18 Jan Moment Group Press release