Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2017

08:30 / 26 October 2017 Moment Group Press release

TREDJE KVARTALET 2017            

 • Pro rata-omsättning: 130,9 msek (102,8 msek)
 • Nettoomsättning: 146,1 msek (137,7 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 
  -7,4 msek (-8,7 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): -11,3 msek (-13,2 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: -8,6% (-12,9%)
 • Rörelsemarginal: -7,7% (-9,6%)
 • Resultat per aktie: -0,64 kr (-0,80 kr)

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Pro rata-omsättning: 508,0 msek (431,7 msek)
 • Nettoomsättning: 648,7 msek (508,3 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 
  -13,7 msek (-24,5 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): -24,6 msek (-36,0 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: -4,8% (-8,3%)
 • Rörelsemarginal: -3,8% (-7,1%)
 • Resultat per aktie: -1,39 kr (-2,02 kr)

VD HAR ORDET

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring i tredje kvartalet, dock kvarstår orealiserad potential

Moment Groups rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -11,3 msek (-13,2 msek) vilket är något bättre än föregående år. Resultat efter årets första tre kvartal uppgår därmed till -24,6 msek (-36,0 msek), vilket är en markant förbättring mot samma period föregående år. I sammanhanget är det värt att notera att det ackumulerade resultatet även belastas med 3,2 msek i kostnader för Wallmans Groups kommande öppning av Kungsportshuset i Göteborg. Under tredje kvartalet växte koncernen med 27% jämfört med samma period föregående år. Förvärvet av Minnesota genererar 16% i tillväxt och resterande 11% utgörs av organisk tillväxt.

Det tredje kvartalet inkluderar två sommarmånader med låg aktivitetsnivå inom verksamheterna och flera stängda arenor. I det sammanhanget vill jag därför lyfta fram en av våra mest lönsamma upplevelser som skapas inom 2Entertain, nämligen den årligen återkommande uppsättningen på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg. Denna sommar fick vi stifta bekantskap med ”Soldat Fabian Bom”, som hyllades både av en enig kritikerkår och av sommarteaterns gäster. Efter premiären den 2 juli var publiktillströmningen god men tyvärr hämmades den totalt sett något av det ostadiga sommarvädret. Kvartalet belastas även av att Cirkusbygningen i Köpenhamn öppnade ett par veckor senare än vanligt pga ombyggnad av scenen och att ett antal föreställningar på Hamburger Börs fick ställas in pga sjukdom. Sammantaget ser vi därför att det kvarstår en del orealiserad potential i tredje kvartalet.

Lanseringen av den nya arenan Kungsportshuset i Göteborg, med öppning i mars 2018, löper på enligt plan och i huset kommer Wallmans Group att driva en dinnerclub med internationell karaktär – The Concept – och en restaurang med skandinaviska förtecken – Kungsportshuset Matbar .

Vi befinner oss nu en bit in i det fjärde kvartalet, som historiskt sett är koncernens absolut starkaste. Vi fortsätter vår strävan att även detta kvartal skall bli ett kvartal med tillväxt och stärkta marginaler, med målsättningen att koncernen ska gå in i 2018 med större affärsvolymer och en högre intjäning som utgångsläge.

Vi utvärderar fortsatt ett antal förvärvsmöjligheter och vi ser att kombinationen av att vidareutveckla existerande verksamheter och att införliva nya bolag i koncernen kommer att vara avgörande för att befästa positionen som den ledande börsnoterade aktören inom upplevelseindustrin.

På kommande sidor i rapporten återfinns en mer detaljerad genomgång av våra affärsområden och jag ser fram emot att träffa er aktieägare på någon av våra arenor under hösten, vintern och i julhelgerna!

Göteborg 26 oktober 2017                                      


Pelle Mattisson 
VD/Koncernchef 
pelle.mattisson@momentgroup.com 
+46 705 80 06 57

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.30 CET.  

  

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på   www.hansen.se och www.minnesota.se .

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se .

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/