Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ökat antal aktier och röster i Moment Group AB

Antalet aktier och röster i Moment Group AB har ökat till följd av aktieteckning och tilldelning av aktier i den spridningsemission som offentligg...

08:00 / 28 Dec Moment Group Press release

Moment Group genomför spridningsemission

Styrelsen i Moment Group AB (publ) ("Moment Group" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 beslutat om en sp...

08:30 / 27 Nov Moment Group Press release

Moment Group förvärvar STAR Bowling

Moment Group AB, en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden, förvärvar STAR Bowling AB. STAR omsätter 50 msek och har en rörelse...

16:00 / 19 Jun Moment Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2018

RULLANDE 12 MÅNADER 2017-04-01 - 2018-03-31
Pro rata-omsättning: 808,6 msek (707,3 msek)
Nettoomsättning: 997,4 msek (971,9 msek)
Rörelseresult...

07:30 / 25 Apr Moment Group Press release