Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

MOMENT GROUP AB (publ) noterar företagsobligationer på Nasdaq Stockholm

12:40 / 21 May 2018 Moment Group Press release

MOMENT GROUP AB (publ) ("MOMENT GROUP") offentliggjorde den 21 mars 2018 att bolaget emitterat icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner SEK. Obligationerna emitteras under en total ram om 400 miljoner SEK och löper under tre år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv. Den 18 maj 2018 offentliggjorde MOMENT GROUP att bolaget ansökt om notering av obligationerna vid Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt MOMENT GROUP:s ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är den 22 maj 2018.

Göteborg den 21 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef

pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018 klockan 12.40 CET. 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se. Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver sju arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg. Den sjunde arenan, Ballbreaker i Stockholm, är ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/