Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

MOMENT GROUP AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm

10:00 / 18 May 2018 Moment Group Press release

MOMENT GROUP AB (publ) ("MOMENT GROUP") offentliggjorde den 21 mars 2018 att bolaget emitterat icke säkerställda företagsobligationer om 200 miljoner SEK. Obligationerna emitteras under en total ram om 400 miljoner SEK och löper under tre år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv. I enlighet med villkoren för obligationerna ska MOMENT GROUP ansöka om notering av obligationerna vid Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationerna har MOMENT GROUP upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och MOMENT GROUP har ansökt om notering av obligationerna vid Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på MOMENT GROUP:s webbplats, www.momentgroup.com, och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Göteborg den 18 maj 2018 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef

pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 klockan 10.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/