Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Ansökan till Nasdaq Stockholm inlämnad och ytterligare ett förvärv genomfört

08:31 / 20 July 2018 Moment Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2018

RULLANDE 12 MÅNADER 2017-07-01 - 2018-06-30                  
 • Pro rata-omsättning: 882,7 msek (695,2 msek)
 • Nettoomsättning: 1 060,1 msek (981,7 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 42,1 msek (17,9 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): 25,2 (1,6 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: 2,9% (0,2%)
 • Rörelsemarginal: 2,4% (0,2%)
 • Resultat per aktie: 1,10 kr (0,01 kr)
ANDRA KVARTALET 2018
 • Pro rata-omsättning: 237,9  msek (163,8 msek)
 • Nettoomsättning: 262,5 msek (199,8 msek)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -13,9 msek (-8,8 msek)
 • Rörelseresultat (EBIT): -18,8 msek (-12,3 msek)
 • Rörelsemarginal pro rata: -7,9% (-7,5%)
 • Rörelsemarginal: -7,1 % (-6,2%)
 • Resultat per aktie: -1,20 kr (-0,71 kr)

VD HAR ORDET

Moment Group är på väg att ta nästa steg i att etablera sig som den ledande aktören i upplevelseindustrin då koncernen i maj lämnade in en ansökan för notering vid Nasdaq Stockholm, och även genomförde uppstartsmöte med Nasdaq samt börsrevisor under kvartalet. Huvudanledningen är våra tillväxtambitioner i en växande bransch och koncernen har blivit avsevärt större det senaste året. Omsättningen (pro-rata) har på rullande 12-månader ökat med 27%. Även andra kvartalet uppvisade en hög tillväxttakt på totalt 45% och nådde pro-rata omsättning 237,9 msek (163,8 msek). Omsättningstillskottet kommer främst från Hansen inom affärsområde Event, samt inom Venues från öppningen av Kungsportshuset i Göteborg och förvärvet av Ballbreaker. Sammantaget under kvartalet utgör 38% organisk tillväxt och 7% förvärvad tillväxt.

Resultatet på EBITDA-nivå försvagades dock med 5 msek jämfört med andra kvartalet föregående år. Det som håller tillbaka resultatet är utvecklingen inom Venues där beläggningen blev sämre pga extremt vackert väder i Sverige sedan slutet av april, men framförallt av att uppstarten av Kungsportshuset belastar även detta kvartal. Inom verksamheten har Wallmans Group ett stort fokus på att få Kungsportshuset i full drift under hösten för att succesivt börja bidra positivt till koncernens resultatgenerering. Justerat för driftsunderskottet under uppstartsperioden för Kungsportshuset uppvisar andra kvartalet istället en marginell förbättring mot föregående år. På rullande 12-månader uppgår koncernens EBITDA till 42,1 msek (17,9 msek).

Arbetet med vår tillväxtstrategi fortlöper och i juni förvärvades aktivitetscentret STAR Bowling i Göteborg. STAR omsätter 50 msek och har en rörelsemarginal på ca 22% (2017). Köpeskillingen uppgick till 50 msek vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,5. STAR kommer att verka som ett fristående bolag inom affärsområde Venues och blir en systeranläggning till Ballbreaker.

Under hösten kommer även ett nytt affärsområde att etableras - Immersive Experiences - med ambitionen att nå nya målgrupper genom upplevelsekoncept som skiljer sig från koncernens befintliga portfölj. Fokus kommer att vara på de delar av branschen där digitaliseringen driver nya konsumtionsmönster och gränserna mellan den fysiska och den virtuella världen suddas ut. Initiativet drivs således utifrån ett tydligt framtidsfokus. Verksamheten kommer att agera under koncernens varumärke Moment Group och kommer att bestå av en portfölj av bolag/varumärken inriktade mot både konsument- och företagsmarknaden.

Det blir en spännande höst, men först önskar jag en trevlig sommar!

Göteborg 20 juli 2018                                          

Pelle Mattisson 
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com

+46 705 80 60 57

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 ca. kl. 08.30 CET.  

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver åtta arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg och två är moderna aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/