Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Uppdatering avseende 2Entertains satsning på den tysktalande marknaden

15:00 / 30 January 2019 Moment Group Press release

2Entertains satsning på den tysktalande marknaden avbryts i nuvarande format. Satsningens resultatpåverkan på koncernen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till -10 msek och totalt för helåret till -17,8 msek. Arbete pågår med att utröna om förutsättningar finns för att, med mindre risktagande, fortsätta satsningen genom att öppna för ett samarbete med ett av Tysklands största produktionsbolag. Resterande kostnader för satsningen i nuvarande format beräknas uppgå till cirka 3 msek. 

2Entertain meddelade i januari 2018 att verksamheten skulle utökas genom etablering i de tysktalande länderna. 2Entertain gick därmed in på Europas näst största musikalmarknad, med närmare 100 miljoner invånare. Satsningen inleddes med att under hösten spela den produktion av Flashdance som 2Entertain, med stor framgång, tidigare spelat under flera säsonger i Sverige. Föreställningen hade premiär i Hamburg i september 2018 och har därefter spelats på nio orter. Under hösten har totalt 61 000 biljetter sålts vilket ska jämföras med målsättningen, som låg på 90 000 biljetter.

- Vi gjorde en missbedömning när vi beslutade oss för att gå in på den tysktalande marknaden i egen regi. Vï har stor vana vid att producera och marknadsföra musikaler på den svenska marknaden och vår plan var att ta med oss den erfarenheten och sedan anställa tre personer med lokal anknytning för att överbrygga de skillnader som finns mellan marknaderna. Vi kan nu konstatera att detta inte var tillräckligt. Nu tittar vi på om vi kan motivera en fortsatt satsning genom ett upplägg i form av ett samarbete med ett av Tysklands största produktionsbolag. Vi tror fortfarande på att 2Entertain med framgång kan sätta upp musikaler i de tysktalande länderna, men risken måste bli mindre, säger Janne Andersson, VD 2Entertain.    

- 2Entertains satsning i Tyskland har inneburit en exponering mot en ny marknad med stor potential och vi har under hösten löpande analyserat utvecklingen. Vi konstaterar nu att vi har misslyckats med att nå våra mål och väljer därför att avbryta vår satsning i nuvarande format, så att denna riskexponering inte fortsätter under 2019 för koncernen, säger Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group.

----------------------------------------------------------------------

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 klockan 15.00 CET

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/