Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Groups verksamheter genomför besparingar för stärkt lönsamhet

13:30 / 20 March 2019 Moment Group Press release

Inom Moment Group genomförs under första kvartalet åtgärder som sammantaget kommer att resultera i 11 msek i sänkta fasta kostnader på årsbasis. Inom affärsområde Live Entertainment genomför 2Entertain ett åtgärdsprogram och koncernens övriga affärsområden samt moderbolaget effektiviserar genom att ett antal gemensamma funktioner inte ersätts.

Inom affärsområde Live Entertainment genomför 2Entertain ett åtgärdsprogram som syftar till att dra ned lokal- och personalkostnaderna, vilket ger en besparing på totalt 6 msek på årsbasis. Detta motsvarar 14% av 2Entertains fasta kostnader och besparingarna realiseras succesivt under 2019/2020. 2Entertain har även tagit fram en uppdaterad riskbedömningsmodell, som syftar till att minska risktagandet i framtida produktioner inom musikal, teater och show.

Inom koncernens övriga affärsområden och i moderbolaget har under första kvartalet effektiviseringar i gemensamma funktioner genomförts, då ett antal tjänster inte ersatts. Detta innebär besparingar på ytterligare 5 msek på årsbasis med effekt från och med andra kvartalet 2019. 

Totalt adresserar koncernen därmed under första kvartalet besparingar uppgående till 11 msek på årsbasis.

- Utöver ovan kommunicerade besparingar på 11 msek fortsätter arbetet under året med att successivt stärka koncernens lönsamhet med fokus både på att utveckla och bli mer kostnadseffektiva i våra verksamheter", säger Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Denna information är sådan information som Moment Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 ca kl. 13.30 CET. 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/