Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group förtydligar publicerad information rörande 2Entertains samarbete med tyska BB Promotion

13:30 / 9 May 2019 Moment Group Press release

Moment Group vill göra ett förtydligande rörande den information som publicerats avseende samarbetet mellan dotterbolaget 2Entertain och det tyska bolaget BB Promotion.

I Årsredovisningen 2018 och Delårsrapport Q1 2019 benämns samarbetet mellan 2Entertain och BB Promotion i termer som att avtal tecknats. Bolaget vill förtydliga att det korrekta uttrycket är att ett Letter of Intent (LOI) tecknades i mars månad. 

Diskussionerna mellan 2Entertain och BB Promotion fortlöper helt enligt plan och parternas målsättning är att ett slutligt avtal ska signeras under maj månad. Det avtalet kommer att baseras fullt ut på överenskommelserna i det LOI som tecknades i mars och kommer därtill att inkludera den detaljerade turnéplanen samt ytterligare specificera samarbetet i de operativa delarna av genomförandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group 
pelle.mattisson@momentgroup.com,0705-80 06 57

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 13.30 CEST.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, The Concept, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/