Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

11:16 / 2 July 2019 Moment Group Press release

Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556301-2730 MOMENT GROUP AB
Instrument SE0000680902 Ordinary
Innehavare Stefan Gerhardsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 849 900
Antal rösträtter 849 900
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2019-06-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 903 224
 - direkt innehavda rösträtter 875 444
 - indirekt innehavda rösträtter 27 780
Andel
 - aktier 3,345 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,2422 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,1028 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,345 % 903 224
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,345 % 903 224
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Sjögårdsbro i Ätran Aktiebolag
 - antal rösträtter 27 780
 - andel av rösträtter 0,1028 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 903 224
 - andel av rösträtter 3,345 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Stefan Gerhardsson
 - telefon 0705656768
 - mejl stefan.gerhardsson@telia.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/