Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Josefin Dalum utsedd till tillförordnad VD och Koncernchef för Moment Group

14:22 / 27 September 2019 Moment Group Press release

Styrelsen i Moment Group har utsett Josefin Dalum till tillförordnad VD och Koncernchef med början den 30 september 2019. Josefin Dalum är sedan april 2015 Group CFO för Moment Group och utsågs den 10 juli 2019 även till vice VD för koncernen.

Josefin Dalum rekryterades till Moment Group för sju år sedan och var inledningsvis finansiell controller i koncernen. Den 30 april 2015 utökades hennes ansvarsområde då hon tillträdde tjänsten som Group CFO och hon ingår sedan fem år i koncernledningen.

Avgående VD/Koncernchef Pelle Mattisson lämnar tjänsten den 30 september. Han kommer därefter att bistå koncernen i specifika frågor fram till årsskiftet. 

Josefin Dalum tillträder som tillförordnad VD/Koncernchef den 30 september 2019 och hon kommer även fortsättningsvis att inneha tjänsten som Group CFO för Moment Group och genom en interimslösning avlastas i vissa arbetsuppgifter.

Rekryteringen av en permanent koncernchef/VD kommer att ske under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,0703-94 80 92

Jan Friedman, styrelseordförande Moment Group
jan@friedman.se,0705-61 24 22

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter drygt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har närmare 600 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/