Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Moment Group erhåller inte tillräcklig majoritet från obligationsinnehavarna för godkännande av ändringar i villkoren för bolagets obligationslån

13:57 / 28 October 2020 Moment Group Press release

Den 2 oktober 2020 offentliggjorde Moment Group att agenten, på begäran av Moment Group, kallat till möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationen") och där bolaget har nyttjat 200 miljoner SEK inom den totala ramen för Obligationen. Det skriftliga förfarandet har idag, den 28 oktober 2020, löpt ut och Moment Group får meddela att bolaget inte erhållit tillräcklig majoritet från obligationsinnehavarna för godkännande av den föreslagna villkorsändringen.

Andelen obligationsinnehavare som deltog i det skriftliga förfarandet uppgick till 87,10 procent av det justerade nominella beloppet, vilket är tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet om minst 50 procent. Av de 87,10 procent som deltog röstade 1,78 procent för förslagen om villkorsändring, vilket inte uppnår en tillräcklig majoritet om 66 2/3 procent av det justerade nominella beloppet av de deltagande obligationsinnehavarna som krävs för att godkänna förslaget (såsom definierat "Request" i kallelsen till det skriftliga förfarandet). Förslagen i det skriftliga förfarandet har således inte accepterats av obligationsinnehavarna och nuvarande villkor gäller fortsatt. Fullständiga villkor för Obligationen finns tillgängligt på Moment Groups webbplats.

Bolagets ledning har tidigare meddelat att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 och att ett intensivt arbete pågår inom Moment Group med flera olika spår för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen. Detta innefattar både utredning av möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering. Ändring av obligationsvillkoren var ett led i detta arbete, men bolaget ser nu över fler lösningar för att säkra finansiering och för även fortsatt dialog med obligationsinnehavarna för att eventuellt hitta en lösning för Obligationen. Därtill för bolaget även förhandlingar med hyresvärdar och utreder alla andra möjliga lösningar för ytterligare kostnadsbesparingar. Bolaget kommer att återkomma med närmare besked beträffande finansieringslösning så snart det finns något konkret att rapportera.

För frågor rörande administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta agenten på
trustee@intertrustgroup.comeller +46(0)73 314 15 29.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com -0708-64 55 04
 

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 klockan 13.55 CET.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/