Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Nytt datum för publicering av delårsrapporten för tredje kvartalet

10:18 / 30 October 2020 Moment Group Press release

Moment Group skjuter fram publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet. Nytt datum för publicering är den 27 november 2020.

Anledningen till den senarelagda publiceringen är den process för refinansiering av bolaget som pågår. Ledningen har tidigare meddelat att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 och att ett intensivt arbete pågår med flera olika spår för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen. Detta innefattar både utredning av möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering. Bolaget kommer att återkomma med närmare besked beträffande finansieringslösning så snart det finns något konkret att rapportera.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att publiceras fredagen den 27 november 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/