Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Revidering av tidigare information rörande nytt datum för publicering av delårsrapporten för tredje kvartalet

18:11 / 26 November 2020 Moment Group Press release

Med anledning av de pågående förhandlingarna för att säkra likviditet och finansiering reviderar bolaget tidigare utsänd information och tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet. Nytt datum för publicering är innevarande dag, den 26 november 2020, preliminärt kl. 19.30.

Anledningen till den tidigarelagda publiceringen är den process för refinansiering av bolaget som pågår. Bolaget kommer att återkomma med närmare besked beträffande finansieringslösning så snart det finns något konkret att rapportera.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att publiceras torsdagen den 26 november 2020, preliminärt kl. 19.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/