Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Moment Group AB: Rättelse av ett nyckeltal i bokslutskommunikén 1 jan - 31 dec 2019

17:02 / 7 February 2020 Moment Group Press release

Bokslutskommunikén för 1 januari - 31 december 2019 har uppdaterats efter rättelse av tidigare felaktigt angivet EBITDA för 2019 enligt IAS17. Rättelsen har gjorts i tabellerna på sidan ett, tre och nio.

Uppdaterad rapport finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com.

 

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,
0703-94 80 92

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/